Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TSGAMES: strona spółki
5.02.2024, 18:13

TEN Dodatkowe zdarzenia wpływające na wynik Grupy i Spółki Ten Square Games w 2023 r.

Zarząd Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w toku prac nad jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2023 rok, Spółka odnotowała dodatkowe zdarzenia o charakterze jednorazowym, które wpłyną na wyniki Grupy i Spółki Ten Square Games S.A. w 2023 r.
Odpis kosztów poniesionych na rozwój jednego z tytułów krakowskiego studia Gamesture Sp. z o.o. Ten Square Games S.A. jest udziałowcem mniejszościowym w Gamesture Sp. z o.o. z 36.9% udziałów. Gamesture Sp. z o.o., podobnie jak Ten Square Games S.A., przeszło w 2023 r. restrukturyzację działalności obejmującą m.in. ograniczenie zatrudnienie w spółce. Elementem procesu restrukturyzacji była decyzja Zarządu Gamesture Sp. z o.o. o rezygnacji z dalszego rozwoju jednego z tytułów studia i odpisie kosztów poniesionych na stworzenie gry. Głównym powodem rezygnacji z prac nad dalszym rozwojem gry była konieczność poniesienia dodatkowych nakładów finansowych na jej dalszy rozwój. W 2024 r. Gamesture zbyło prawa do tego tytułu podmiotowi trzeciemu. W związku z kosztem odpisu z tytułu zaprzestania rozwoju produktu oraz stratą z tytułu działalności operacyjnej Gamesture Sp. z o.o., Ten Square Games S.A. zaksięguje ok. 3,3 mln PLN straty z tytułu udziału w jednostkach stowarzyszonych w czwartym kwartale 2023 r. Powyższe zdarzenie ma charakter niegotówkowy. Korekta rozliczeń podatkowych Na podstawie audytu zobowiązań podatkowych, Spółka zdecydowała się skorygować historyczne rozliczenie podatku od sprzedaży poza granicami kraju w latach 2020-2022. Rok 2023 nie wymaga korekty. Z tego tytułu Spółka wykaże zobowiązanie do zapłaty podatku na kwotę ok. 2,4 mln PLN na dzień 31.12.2023 r., natomiast odsetki od tego zobowiązania zostaną uregulowane w 2024 r. Powyższa korekta zostanie ujęta: - w bilansie otwarcia na dzień 01.01.2022 r. w kwocie ok. 1,65 mln PLN - w przychodach ze sprzedaży w 2022 r. w kwocie ok. 0,73 mln PLN Podane kwoty jednostkowo ani kumulatywnie nie są istotne z perspektywy kondycji finansowej Grupy i Spółki Ten Square Games S.A. i nie mają wpływu na sytuację płynnościową Spółki i Grupy. Podane wartości to dane szacunkowe, które mogą jeszcze ulec zmianie, a ich wartość ostateczna zostanie podana w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2023 r. Spółka zdecydowała się na opublikowanie powyższych informacji, aby zapewnić wszystkich akcjonariuszom równy dostęp do informacji i transparentność komunikacji.

Inne komunikaty