Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SLT Zawiadomienia z art.69 ustawy o ofercie

Zarząd Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 5 i 6 lutego 2024 r. otrzymał zawiadomienia od stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 Ustawy o ofercie, a o zawarciu którego Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 13/2023 z dnia 16.06.2023 r. („Porozumienie”).
Otrzymane zawiadomienia, związane są z zawartą pomiędzy Spółką, a DC24 Alternatywną Spółką Inwestycyjną Sp. z o.o. („DC24”) w dniu 04.10.2023 roku umową objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających DC24 do objęcia akcji Emitenta zwykłych, na okaziciela, serii F. O przedmiotowym objęciu warrantów przez DC24 Emitent informował raportami bieżącymi ESPI nr 20/2023 z dnia 01.11.2024 r., oraz 22/2023 z dnia 06.12.2023 r. DC24 jest stroną Porozumienia, co skutkuje złożeniem zawiadomienia odnoszącego się do objęcia warrantów również przez wszystkie pozostałe strony Porozumienia.

Załączniki

Inne komunikaty