Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SLT Zawiadomienie z art.69 ustawy o ofercie

Zarząd Saule Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 07.02.2024 r. otrzymał zawiadomienie od H.I.S. CO., LTD, jako strony porozumienia, o którym mowa w art. 87 Ustawy o ofercie, a o zawarciu którego Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 13/2023 z dnia 16.06.2023 r. („Porozumienie”).
Otrzymane zawiadomienie, związane jest z zawartą pomiędzy Spółką, a DC24 Alternatywną Spółką Inwestycyjną Sp. z o.o. („DC24”) w dniu 04.10.2023 roku umową objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających DC24 do objęcia akcji Emitenta zwykłych, na okaziciela, serii F. O przedmiotowym objęciu warrantów przez DC24 Emitent informował raportami bieżącymi ESPI nr 20/2023 z dnia 01.11.2024 r., oraz 22/2023 z dnia 6.12.2023 r. DC24 jest stroną Porozumienia, co skutkuje złożeniem zawiadomienia odnoszącego się do objęcia warrantów przez wszystkie pozostałe strony Porozumienia.

Załączniki

Inne komunikaty