Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAEN: strona spółki
7.02.2024, 21:00

PUN Zmiana projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 70/2023 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raen S.A. na dzień 30 stycznia 2024 r. ("NWZ”) oraz raportu bieżącego nr 3/2024 w sprawie treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. w dniu 30 stycznia 2024 r. oraz ogłoszenia przerwy w obradach, Zarząd Raen S.A. ("Spółka”) informuje o zmianie projektu uchwały do punktu nr 7 planowanego porządku obrad NWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii J, pozbawienia wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii J oraz zmiany statutu Spółki, a także ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J oraz praw do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i dematerializacji akcji serii J oraz praw do akcji serii J. Zmieniona uchwała zawiera ostateczne brzmienie § 8 Statutu Spółki, tj. uwzględnia wysokość podwyższenia kapitału zakładowego o akcje serii I wyemitowane w granicach kapitału docelowego na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 12 grudnia 2023 r.

Załączniki

Inne komunikaty