Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
HEMP: strona spółki
21.02.2024, 12:29

HMP Podpisanie Term Sheet dotyczącego nabycia plantacji marihuany medycznej przez Hemp&Health SA

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2024 z dnia 22.01.2024 r., Zarząd Hemp & Health S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21.02.2024 podpisał podpisał istotne warunki transakcji (Term Sheet) nabycia przez Emitenta całości przedsiębiorstwa na terytorium Czech (Podmiot) - w pełni wyposażonego i działającego zgodnie z lokalnymi wymaganiami prawnymi - którego działalność polega na uprawach konopi medycznych w standardzie GMP (Transakcja).
Emitent wskazuje, iż ewentualne doprowadzenie do pozytywnego zamknięcia Transakcji, umożliwiłoby Emitentowi przejęcie 100% udziałów w Podmiocie, który prowadzi uprawy i zbiory marihuany medycznej o zawartości 15-28%THC, pozwalając na zbiory w ilości co najmniej 800 kg rocznie, generując około 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych przychodu rocznie. Obiekt posiada możliwość podwojenia produkcji w ciągu 12-18 miesięcy po przeprowadzeniu stosownych inwestycji. Transakcja obejmuje utrzymanie i dalszą realizację umowy o wartości 900.000,00-1.200.000 EUR z niemieckim dystrybutorem marihuany medycznej. Finalizacja Transakcji oraz negocjacje ceny nabycia 100% udziałów, wymaga weryfikacji stanu Podmiotu w drodze prawnego, finansowego, podatkowego i handlowego badania due diligence (DD). Harmonogram przewidziany w Term Sheet obejmuje: 1. Zakończenie DD: maksymalnie 2 tygodnie od dostarczenia ostatniego wymaganego dokumentu; 2. Negocjacje ostatecznej ceny i warunków: 15 dni roboczych od zakończenia DD; 3. Złożenie wiążącej oferty przez Kupującego: 5 dni roboczych po zakończeniu negocjacji; 4. Przyjęcie lub odrzucenie wiążącej Oferty przez Sprzedających: 15 dni roboczych od jej złożenia przez Kupującego; 5. Podpisanie Umowy Nabycia: 3 tygodnie od przyjęcia wiążącej Oferty przez Sprzedających.

Inne komunikaty