Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INTERBUD: strona spółki
27.02.2024, 17:34

ITB Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy nabycia nieruchomości gruntowej

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 27 lutego 2024 r. spółka zależna od Emitenta WRP Inwestycje sp. z o.o. (Spółka Zależna, dawniej jako Węglin Retail Park sp. z o.o.) zawarła łącznie z pięcioma osobami fizycznymi niepowiązanymi kapitałowo oraz osobowo ze spółkami Grupy Kapitałowej Emitenta (Sprzedający), umowę zakupu dwóch nieruchomości gruntowych (Umowa) położonych w Lublinie (Nieruchomość) o łącznej powierzchni ok. 0,75 ha za łączną cenę ok. 3,1 mln zł brutto, na której Spółka Zależna zamierza prowadzić nową inwestycję mieszkaniową [Inwestycja]. Zgodnie z postanowieniami Umowy wydanie Nieruchomości nastąpi najpóźniej w dniu zapłaty ceny co nastąpi w terminie do trzech dni od daty zawarcia Umowy. Umowa nie zawiera postanowień w zakresie kar umownych, a jej pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty