Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INTERBUD: strona spółki
27.02.2024, 17:41

ITB Zawarcie przez spółkę zależną dwóch umów pożyczek.

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 27 lutego 2024 r. spółka zależna WRP Inwestycje sp. z o.o. (Spółka Zależna, dawniej jako Węglin Retail Park sp. z o.o.) podpisała z dwoma osobami fizycznymi (Pożyczkodawcy) dwie osobne umowy pożyczek na łączną kwotę 3,1 mln zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości będących w planach zabudowy Spółki Zależnej. Umowy przewidują okres spłaty zadłużenia do 2 lat od dnia otrzymania pożyczek. Oprocentowanie pożyczek zostało ustalone na poziomie WIBOR 3M powiększone o 2,2% w skali roku. Ponadto Emitent informuje, iż zawarcie ww. umów pożyczek poprzedzone zostało nabyciem przez Pożyczkodawców od Emitenta oraz spółki zależnej Interbud Apartments sp. z o.o. łącznie 40% udziałów spółki WRP Inwestycje sp. z o. o. (20% Interbud – Lublin SA i 20% Interbud Apartments sp. z o.o.). Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonych pożyczek stanowi poręczenie Emitenta wraz z rygorem wynikającym z 777 § 1 pkt 5) kpc na rzecz Pożyczkodawców.
Umowy pożyczek których mowa powyżej nie zawierają postanowień w zakresie kar umownych, a ich pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty