Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INTERBUD: strona spółki
29.02.2024, 18:58

ITB Zawarcie przez spółki zależne od Emitenta umowy nabycia nieruchomości gruntowych

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 29 lutego 2024 r. została zawarta umowa sprzedaży nieruchomości gruntowych między spółkami Grupy Kapitałowej Interbud tj. pomiędzy spółką WRP Inwestycje sp. z o.o. (WRP Inwestycje, dawniej jako Węglin Retail Park sp. z o.o., Sprzedający) a Interbud Construction sp. z o.o. (Kupujący). Wskazane powyżej spółki zawarły umowę (Umowa) sprzedaży 8 działek położonych w Lublinie (Nieruchomość) o łącznej powierzchni ok. 0,91 ha za łączną cenę ok. 2,5 mln zł netto tj. 3 mln zł brutto, na której Kupujący zamierza prowadzić nową inwestycję mieszkaniową [Inwestycja].
Umowa nie zawiera postanowień w zakresie kar umownych, a jej pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Ceny transakcji ww. umów jest ceną rynkową, a umowa została zawarta zgodnie z procedurą zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi oraz na powyższą transakcję zgodę wyraziła Rada Nadzorcza Emitenta.

Inne komunikaty