Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ITB Informacja o objęciu akcji Spółki przez osoby zarządzające

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 04 marca 2024 r. do Spółki wpłynęły od osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce, dwa powiadomienia notyfikacyjne sporządzone w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, których treść Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Powiadomienia notyfikacyjne dotyczą objęcia przez wskazane w powiadomieniach osoby pełniące obowiązki zarządcze akcji zwykłych, na okaziciela, serii F w ramach subskrypcji prywatnej o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2024 z 29 lutego 2024 r.

Załączniki

Inne komunikaty