Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ITB Informacja o objęciu akcji Spółki przez osobę nadzorującą

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 05 marca 2024 r. do Spółki wpłynęło od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce, powiadomienie notyfikacyjne sporządzone w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, którego treść Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Powiadomienie notyfikacyjne dotyczy objęcia przez wskazaną w powiadomieniu osobę pełniące obowiązki zarządcze akcji zwykłych, na okaziciela, serii F w ramach subskrypcji prywatnej o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2024 z 29 lutego 2024 r.

Załączniki

Inne komunikaty