Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
HEMP: strona spółki
20.03.2024, 21:48

HMP Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej w wyniku nowej emisji akcji

Zarząd Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 30.03.2023 roku, informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym przez Walne Zgromadzenie spółki stowarzyszonej z Emitentem tj. THC Pharma S.A., uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, w ramach którego Emitent ma objąć połowę nowo wyemitowanych akcji serii B.
Emitent zobowiązał się do objęcia akcji nowej emisji za wkład w wysokości 750 000,00 zł. Dokapitalizowanie ww. spółki ma na celu zwiększenie kapitału obrotowego i dalszy rozwój działalności operacyjnej.

Inne komunikaty