Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SLT Zawarcie porozumienia w zakresie pozyskania strategicznego inwestora dla technologii wypracowanej przez Saule SA, bądź zrealizowania transakcji o podobnym charakterze

Zarząd Saule Technologies SA z siedzibą we Wrocławiu [Spółka] informuje, iż w konsekwencji przeglądu opcji strategicznych, o czym Spółka informowała komunikatem ESPI nr 23/2023 w dniu 22 grudnia 2023 r., w dniach 19 i 20 marca 2024 r. m.in. Spółka złożyła podpisy pod porozumieniem, którego stronami mają być: DC24 Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. [DC24 ASI] oraz Artur Kupczunas, Olga Malinkiewicz, Knowledge is Knowledge sp. o.o. sp.k., Dariusz Chrząstowski, H.I.S. CO., LTD. z siedzibą w Tokio [Japonia], Columbus Energy SA, Spółka, Saule SA oraz Piotr Krych, przy czym na dzień publikacji niniejszego komunikatu, porozumienie podpisane zostało przez Spółkę, Saule S.A., Columbus Energy oraz DC2 ASI.
Zarząd wskazuje, iż mechanizm obowiązywania niniejszego porozumienia przewiduje, że wchodzi ono w życie w stosunku do danego sygnatariusza z chwilą złożenie przez niego podpisu. Z kolei skutek obowiązywania w stosunku do DC24 ASI, następuje dopiero z chwilą podpisania tego porozumienia przez wszystkie strony. W porozumieniu strony wyraziły zamiar przygotowania do procesu pozyskania strategicznego inwestora dla technologii wypracowanej przez Saule SA, co może wiązać się ze sprzedażą przez Spółkę do 100% akcji Saule SA [bądź zrealizowanie transakcji o podobnym charakterze, mającej na celu skomercjalizowanie i przeskalowanie technologii produkcji ogniw perowskitowych], na rzecz inwestora zewnętrznego. Strony ustaliły, że wiodącym podmiotem w realizacji tej transakcji, w tym w zakresie ustalenia struktury potencjalnej transakcji będzie DC24 ASI [z zastrzeżeniem wejścia w życie tego porozumienia w stosunku do DC24 ASI]. Strony ustaliły również, że gotówka pozyskana z potencjalnej transakcji zostanie rozdysponowana w taki sposób, że w pierwszej kolejności zaspokojone zostaną zobowiązania do DC24 ASI, który ma prawo do ustalenia szczegółowego sposobu dystrybucji tych środków. Szczegółowa struktura tej transakcji zostanie ustalona na dalszym etapie prac, w oparciu o rekomendację oraz w ramach realizacji procesu transakcyjnego poprowadzonego przez profesjonalnego zewnętrznego doradcę. Jednocześnie w celu zabezpieczenia skutecznego doprowadzenia do finalizacji potencjalnej transakcji [tj. na wypadek braku współpracy z DC24 ASI przez pozostałe strony przy realizacji porozumienia], strony udzieliły DC24 ASI nieodwołalnego pełnomocnictwa ważnego do dnia 30 czerwca 2026 r. Strony zastrzegły, że transakcja zostanie przeprowadzona w sposób zmierzający do maksymalizacji wartości Saule SA lub jej majątku. Pod warunkiem wejścia w życie porozumienia w stosunku do DC24 ASI [podpisania przez wszystkie strony], DC24 ASI wyraziło zamiar zapewnienia finansowania w Grupie Kapitałowej Spółki na czas trwania procesu transakcyjnego. Ponadto w terminie do 19 kwietnia 2024 r. odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego przedmiotem obrad będzie dokonanie czynności umożliwiających wykonanie tego porozumienia, w tym zmiana Statutu Spółki. O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz realizacji innych kluczowych postanowień Porozumienia, w tym podpisaniu go przez wszystkie ze stron, Spółka poinformuje odrębnie stosownymi raportami bieżącymi.

Inne komunikaty