Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
HEMP: strona spółki
28.03.2024, 8:33

HMP Zwrot pożyczonych akcji Cannabis Poland S.A.

Zarząd Hemp&Health S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 27 marca 2024 roku Emitent otrzymał 700.000 akcji Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (CBD) tytułem zwrotu pożyczki akcji, o której Emitent poinformował raportem bieżącym ESPI nr 2/2023 z dnia 19 stycznia 2023 roku. Emitent informuje, że przedmiotem zwrotu są akcje nowej emisji CBD, niewprowadzone do obrotu na rynku NewConnect. Emitent wskazuje, że w okresie trwania pożyczki wartość akcji CBD, posiadanych przez Emitenta wzrosły w sposób istotny, a Emitent odnotował dodatkowo zysk z tytułu posiadania tych akcji (z tytułu wynagrodzenia za udzielenie pożyczki).

Inne komunikaty