Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MAK Intencja Zarządu Makarony Polskie SA odnośnie wypłaty dywidendy za 2023 rok

Zarząd Makarony Polskie SA („Spółka”) informuje, że wobec dobrych wyników za rok obrotowy 2023, zamierza rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki (”ZWZ”) wypłatę dywidendy za 2023 rok w wysokości 0,75 zł na 1 akcję.
Wysokość rekomendowanej dywidendy na 1 akcję będzie najwyższa w historii Spółki. Dywidendą objętych będzie 11 040 071 akcji. Wyżej wymieniona rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendową prowadzoną w Spółce, zgodnie z którą Zarząd Makarony Polskie SA stara się rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, uzależniając każdorazowo możliwość wypłaty dywidendy od wysokości osiągniętego zysku, bieżących celów inwestycyjnych i sytuacji firmy. Formalny wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 zostanie skierowany do Walnego Zgromadzenia, zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych, w oparciu o ostateczne wyniki finansowe zawarte w Rocznym jednostkowym raporcie finansowym spółki Makarony Polskie SA za rok 2023, którego publikację zaplanowano na dzień 23 kwietnia 2024 roku W przypadku zatwierdzenia rekomendowanej dywidendy do wypłaty przez ZWZ, będzie to dziesiąty rok z rzędu, w którym Spółka dzieli się zyskiem z akcjonariuszami.

Inne komunikaty