Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
HEMP: strona spółki
15.04.2024, 9:35

HMP Złożenie wniosku na import surowca farmaceutycznego przez spółkę stowarzyszoną z Hemp&Health S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 3/2024 z dnia 9.02.2024 r. Zarząd Hemp&Health S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 15.04.2024 r. zarząd spółki THC Pharma S.A. ("THC Pharma") złożył w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym ("GIF") wnioski o wydanie zezwolenia na import na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków odurzających lub substancji psychotropowych obejmujących także marihuanę medyczną.
Zgodnie z przepisami, GIF powinien rozpatrzyć wniosek o wydanie zezwolenia na obrót w ciągu 60 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku (bieg terminu rozpatrzenia wniosku ulega każdorazowo zawieszeniu w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień). Pozwolenie jest ważne przez 3 miesiące od daty jego wystawienia. Emitent podkreśla, iż otrzymanie pozwolenia nie jest jednoznaczne z przeprowadzeniem samego importu, gdyż będzie do tego potrzebne także potwierdzenie od dostawcy posiadania marihuany medycznej na stanie magazynowym oraz uzyskanie zgody na eksport. Wyżej przedstawiona informacja jest istotna dla akcjonariuszy Hemp&Health S.A. ze względu na fakt, iż uzyskanie po raz pierwszy zezwolenia oraz przeprowadzenie pierwszego importu będą ważnym krokiem milowym dla realizacji strategii Emitenta

Inne komunikaty