Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
HEMP: strona spółki
22.04.2024, 12:22

HMP Zmiana stanu posiadania

Zarząd Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent" na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie od akcjonariusza Pana Dariusza Cisaka.
Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty