Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
HEMP: strona spółki
30.04.2024, 13:22

HMP Przydział warrantów subskrypcyjnych serii B

Zarząd Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 30.04.2024 roku doszło do przydziału warrantów subskrypcyjnych serii B oraz określenia uprawnionych do ich objęcia na odstawie uchwały nr 1/04/2024.
Zgodnie z powyższym, w związku z treścią §10b. statutu Spółki, przydzielonych zostało 30 000 000 warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z wyłączeniem prawa poboru wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15.01.2024 roku ("Warranty Subskrypcyjne"). Warranty Subskrypcyjne zostały przydzielone jednemu inwestorowi.

Inne komunikaty