Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

HLD RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-30    
 
 
  HOLLYWOOD SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  HOLLYWOOD S.A. Usługi inne (uin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  00 - 697 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Al. Jerozolimskie 65/79  
  (ulica) (numer)  
  +48 24 275 81 29 +48 24 275 81 29  
  (telefon)  (fax)  
  biuro@hollywoodsa.pl hollywoodsa.pl  
  (e-mail)  (www)  
  7761698650 146351367  
  (NIP)  (REGON)  
  259400HHZM8OZO5SYV90 0000438549  
    (LEI)       (KRS)   
 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody ze sprzedaży5 199,004 386,001 148,00936,00 
 Zysk / strata na działalności operacyjnej1 351,00166,00298,0035,00 
 Zysk / strata przed opodatkowaniem288,00823,0064,00176,00 
 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej608,003 334,00134,00711,00 
 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej52,00-7 351,0011,00-1 568,00 
 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-651,004 021,00-144,00858,00 
 Aktywa razem104 485,00104 685,0024 031,0022 321,00 
 Kapitał własny jednostki100 969,00100 942,0023 222,0021 523,00 
 Kapitał podstawowy67 091,0067 091,0015 430,0014 305,00 
 Zobowiązania długoterminowe1 200,00941,00276,00201,00 
 
 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 HSA_JSF_2023_2023-12-31_pl.xhtml  
 HSA_JSF_2023_2023-12-31_pl.xhtml.xades  
 HSA_OcenaRN_2023_2023-12-31_pl.xhtml  
 HSA_SZzD_2023_2023-12-31_pl.xhtml  
 HSA_SZzD_2023_2023-12-31_pl.xhtml.xades  
 SzB_HSA_MSSF_2023_2023-12-31_pl.xhtml  
 SzB_HSA_MSSF_2023_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES  

Załączniki

Inne komunikaty