Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

HLD SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-30    
 
 
  HOLLYWOOD SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  HOLLYWOOD S.A. Usługi inne (uin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  00 - 697 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Al. Jerozolimskie 65/79  
  (ulica) (numer)  
  +48 24 275 81 29 +48 24 275 81 29  
  (telefon)  (fax)  
  biuro@hollywoodsa.pl hollywoodsa.pl  
  (e-mail)  (www)  
  7761698650 146351367  
  (NIP)  (REGON)  
  259400HHZM8OZO5SYV90 0000438549  
    (LEI)       (KRS)   
 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody ze sprzedaży166 879,00139 446,0036 852,0029 743,00 
 Zysk / strata na działalności operacyjnej13 278,007 512,002 932,001 602,00 
 Zysk / strata przed opodatkowaniem5 911,001 096,001 305,00234,00 
 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej27 185,0025 197,006 003,005 374,00 
 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-12 164,00-17 723,00-2 686,00-3 780,00 
 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-14 319,00-7 166,00-3 162,00-1 528,00 
 Aktywa razem242 832,00246 057,0055 849,0052 465,00 
 Kapitał własny jednostki117 936,00114 368,0027 124,0024 386,00 
 Kapitał podstawowy67 091,0067 091,0015 430,0014 305,00 
 Zobowiązania długoterminowe46 961,0070 943,0010 801,0015 127,00 
 
 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 hld_2023_2023-12-31_pl.xhtml  
 hld_2023_2023-12-31_pl.xhtml.xades  
 HSA_OcenaRN_2023_2023-12-31_pl.xhtml  
 HSA_SZzD_2023_2023-12-31_pl.xhtml  
 HSA_SZzD_2023_2023-12-31_pl.xhtml.xades  

Załączniki

Inne komunikaty