Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

APN Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2023 oraz w sprawie terminów dywidendy

Zarząd APLISENS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 maja 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której przychyliła się do rekomendacji Zarządu opublikowanej raportem bieżącym nr 17/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie wypracowanego zysku netto za 2023 rok w kwocie 29.315.869,88 zł w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z następującym podziałem:
a) w kwocie 18.180.756,88 zł (62,02% zysku netto za rok 2023) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, b) w kwocie 11.135.113,00 zł (37,98% zysku netto za rok 2023) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 1zł na jedną akcję. Dodatkowo jako dzień dywidendy Rada Nadzorcza zarekomendowała 10 lipca 2024 r., a jako termin wypłaty dywidendy - 7 sierpnia 2024 r. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz terminów dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Inne komunikaty