Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

RRH Spadek przychodów w I kwartale 2024 r.

Zarząd Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o ostatecznych wynikach finansowych za I kwartał 2024 r. Zgodnie z przygotowanymi danymi finansowymi, w I kwartale 2024 r. Grupa uzyskała na poziomie skonsolidowanym przychody w kwocie 6 294 244,04 zł, względem 13 878 255,77 zł w kwartale poprzedzającym, tj. IV kwartale 2023 r. oraz 16 746 444,57 zł w porównywalnym okresie 2023 r., tj. w I kwartale 2023 r. Stanowi to odpowiednio spadek o 55% w stosunku do IV kwartału 2023 r. oraz o 62% wobec I kwartału 2023 r.
Zarząd wyjaśnia, iż spadek przychodów w I kwartale 2024 r. wynika głównie z otoczenia makroekonomicznego i wyraźnego spowolnienia gospodarczego w Polsce oraz z harmonogramu realizacji projektów w Grupie. Początek 2024 roku był okresem przejściowym, pomiędzy zamknięciem wielu kluczowych projektów, a rozpoczęciem nowych. W 2024 roku Grupa zakończyła już 9 projektów, a 5 kolejnych oczekuje na rozliczenie. Wiązało się to z odbiorami wszystkich wykonanych prac, przed rozliczeniem końcowym projektu. Skutkowało to przesunięciami i zmniejszonymi wygenerowanymi przychodami w I kwartale 2024 roku. Zarząd przy tym zaznacza, iż sytuacja Grupy jest stabilna, a rozliczenie projektów zakończonych a nie rozliczonych w I kwartale 2024 r. zostanie wykazane w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Inne komunikaty