Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

RRH Podpisanie umowy o wykonanie robót budowlanych

Zarząd Roof Renovation SA z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o złożeniu podpisu przez kontrahenta jako drugą stronę, a tym samym zawarciu przez spółkę zależną Emitenta, tj. Roof Renovation sp. z o.o. z siedzibą w Opolu umowy podwykonawstwa, polegającej na kompleksowym wykonaniu wymiany pokrycia dachowego, wykonaniu montażu nowego dachu na części dobudowywanej oraz nowobudowanego obiektu oraz wykonaniu przeszkleń aluminiowych, zadaszeń systemowych, obudowy wejścia głównego, zabezpieczeń w postaci żaluzji oraz kraty antywłamaniowych.
Za zrealizowanie przedmiotu umowy, Roof Renovation sp. z o.o. otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 2 400 000,00 złotych netto. Strony ustaliły termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na październik 2024 r. oraz kary umowne za nieterminową i nienależytą realizację zlecenia, które nie odbiegają od standardów w realizacji tego typu zleceń.

Inne komunikaty