Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
VEE: strona spółki
15.05.2024, 17:03

VEE Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, kwiecień 2024

Zarząd Vee SA z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Vee” lub „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.
Według danych pochodzących z systemów sprzedaży Spółki, w kwietniu 2024 r. liczba spraw obsłużonych przez Vee na rzecz klientów biznesowych wyniosła 29,4 tys. na dzień roboczy (618,0 tys. w całym miesiącu), zaś wskaźnik MPC (Minutes of Processed Conversations), mierzący liczbę minut rozmów realizowanych przez Spółkę na rzecz klientów biznesowych, wyniósł 18,2 tys. na dzień roboczy (382,0 tys. w całym miesiącu). Liczba spraw obsłużonych przez Vee w kwietniu 2024 r. wzrosła w stosunku do marca 2024 r. o 10,13% w dniu roboczym (oraz o 10,13% w całym miesiącu). Wynik MPC osiągnięty w kwietniu 2024 r. wzrósł w stosunku do marca 2024 r. o 4,67% w dniu roboczym (oraz o 4,67% w całym miesiącu). Spółka zaznacza przy tym, że wskaźniki osiągnięte w marcu zostały zrealizowane m.in. dzięki wolumenom procesowanych minut z trwających projektów dla m.in. firm z branż: ubezpieczeniowej, bankowej, finansowej, przewozowej i energetycznej. Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych, a zainteresowanie technologią i usługami spółki wynika z ich poziomu efektywności, konkurującego z jakością pracy tradycyjnych działów obsługi klienta. Jednocześnie zarząd podkreśla, że na sumę MPC składają się rozmowy realizowane przez Spółkę zarówno w trybie produkcyjnym, jak i komercyjnym trybie POC (proof of concept), co może wpływać na wysokość rozliczanej stawki za minutę rozmowy z Emitentem. Mając powyższe na uwadze, zarząd Spółki spodziewa się, że zmiana wolumenu MPC przełoży się na proporcjonalną zmianę przychodów z tego segmentu działalności spółki, z zastrzeżeniem odchylenia przychodów o 15 proc. (w górę lub w dół) od raportowanego wskaźnika MPC. W 2023 r. sprzedaż minut (wyrażona wskaźnikiem MPC) odpowiadała za średnio 96% całkowitych miesięcznych przychodów spółki. Ponadto, spółka do swoich całkowitych przychodów zalicza także opłaty za setup, czyli licencje i prace wdrożeniowe – rozliczane odpowiednio w cyklach realizowanych projektów, w formule fixed price lub success fee. Spółka uzupełniła raportowanie o działalności handlowej Emitenta o dane dotyczące liczby spraw obsłużonych przez Spółkę ze względu na wprowadzenie oferty bazującej na liczbie spraw obsłużonych (nie rozliczanych minutowo). W przyszłości Spółka podejmować będzie kroki, aby mierzyć skuteczność biznesową nie przez pryzmat długości prowadzonych rozmów, ale poprzez ich efekty. Jednocześnie z uwagi na zmienną liczbę dni roboczych w miesiącu Spółka będzie informowała o średniej liczbie spraw obsłużonych na dzień roboczy. Spółka nie podaje (z wyłączeniem danych zawartych w raportach okresowych) wysokości przychodów z innych segmentów działalności, z uwagi na ich dużą zmienność w czasie.

Inne komunikaty