Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AIRWAY: strona spółki
20.05.2024, 20:16

AWM Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2024, Zarząd Airway Medix S.A. ["Spółka"] informuje o zwołaniu na dzień na 28 czerwca 2024 r. na godz. 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [NWZ], które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Szarej 10 w Warszawie.
W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad NWZ. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Załączniki

Inne komunikaty