Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-07-01
EDISON
EDN Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w WZ oraz mieli co najmniej 5% głosów
3,44
-1,74
2019-06-26
EDISON
EDN Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
3,40
0,00
2019-06-25
EDISON
EDN Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
3,60
-3,89
2019-06-25
EDISON
EDN Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
3,60
-6,11
2019-06-19
EDISON
EDN Informacja o rozpoczęciu negocjacji w sprawie zbycia większościowego pakietu akcji Emitenta – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
1,80
0,00
2019-06-19
EDISON
EDN Zbycie aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową
1,80
0,00
2019-06-19
EDISON
EDN Zmiana większościowego akcjonariusza spółki
1,75
+2,86
2019-05-23
EDISON
EDN Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał.
1,60
0,00
2018-08-07
EDISON
EDN Zawarcie istotnej umowy
1,72
-4,65
2018-07-19
EDISON
EDN Podpisanie umowy konsorcjum w skład którego wchodzi Emitent
1,98
-4,04
2018-06-11
EDISON
EDN Wybór oferty konsorcjum w skład którego wchodzi Emitent
1,84
0,00
2018-06-08
EDISON
EDN Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w WZ oraz mieli co najmniej 5% głosów
1,84
0,00
2018-04-27
EDISON
EDN Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza.
1,76
+4,55
2018-04-27
EDISON
EDN Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał.
1,76
+4,55
2017-07-31
EDISON
EDN Zawarcie umowy nabycia nieruchomości oraz zawarcie umowy kredytowej
1,15
-8,70
2017-06-26
EDISON
EDN Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w WZ oraz mieli co najmniej 5% głosów
1,45
-6,90
2017-06-22
EDISON
EDN Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości
1,45
2017-05-30
EDISON
EDN Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał
2016-06-10
EDISON
EDN Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w WZ oraz mieli co najmniej 5% głosów
2016-05-12
EDISON
EDN Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał
1,58
-12,66
  • Poprzednia strona
  • z 2
  • Następna strona