Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-06-28
VISION
VIV Lista akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 27 czerwca 2019 roku, posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów EUROINVESTMENT S.A.
0,02
0,00
2019-05-31
VISION
VIV Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 roku.
0,01
0,00
2018-06-29
VISION
VIV Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2018 roku
0,01
0,00
2018-06-01
VISION
VIV Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2018 roku
0,01
0,00
2018-04-20
VISION
VIV ZWZ - lista akcjonariuszy
2018-03-19
VISION
VIV ZWZ - projekty uchwał: pokrycie straty za 2016 rok
2018-03-19
VISION
VIV ZWZ - projekty uchwał: pokrycie straty za 2016 rok
2017-09-21
VISION
VIV stanowisko biegłego rewidenta z badania skorygowanego SA-R 2016
2017-09-20
VISION
VIV Skorygowane jednostkowe sprawozdanie finansowe
2017-09-20
VISION
VIV Skorygowane jednostkowe sprawozdanie finansowe
2017-09-19
VISION
VIV Unieważnienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
0,01
2016-07-05
VISION
VIV ZWZ - wykaz akcjonariuszy
0,01
0,00
2016-01-08
VISION
VIV Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta
0,01
0,00
2016-01-08
VISION
VIV Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta
0,01
0,00
2016-01-08
VISION
VIV nabycie akcji przez podmiot powiązany
2016-01-08
VISION
VIV sprzedaż akcji przez VAP Video Art Production GmbH
2015-11-16
VISION
VIV Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ 9 listopada 2015r.
0,01
0,00
2015-07-08
VISION
VIV Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ 30 czerwca 2015r.
0,01
+100,00
2015-01-30
VISION
VIRTUAL VISION SA Nabycie i zbycie akcji przez podmiot powiązany
0,01
+100,00
2015-01-30
VISION
VIV sprzedaż akcji przez VAP Video Art Production GmbH
0,01
+100,00
  • Poprzednia strona
  • z 2
  • Następna strona