Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

LWB Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018 wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz termin publikacji sprawozdania z płatn

2018-01-16 10:03:06
LWB Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018 wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz termin publikacji sprawozdania z płatn

Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. (,,Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018:

1. Raporty okresowe za 2017 rok:

- Jednostkowy i Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok - 23 marca 2018 roku
- Skonsolidowane Sprawozdanie dotyczące płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 rok - 23 marca 2018 roku.

2. Raporty okresowe za 2018 rok:

a) Skonsolidowane raporty kwartalne:
- za I kwartał 2018 roku - 24 maja 2018 roku
- za III kwartał 2018 roku - 23 listopada 2018 roku.

Spółka informuje, że na podstawie §101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku i II kwartał 2018 roku.

Spółka składa oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz. U. Nr 33, poz. 259.

b) Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku - 13 września 2018 roku.

Spółka informuje, iż publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową nastąpi na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki, w serwisie Relacji Inwestorskich (www.ri.lw.com.pl).

Podstawa prawna ogólna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wczesniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-01-05 14:51 BOGDANKA LWB Wybór biegłego rewidenta 68,00 -0,29
2018-01-03 13:47 BOGDANKA LWB Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. 67,00 +0,15
2017-12-29 12:36 BOGDANKA LWB NWZ - lista akcjonariuszy 66,50 +0,75
2017-12-29 12:25 BOGDANKA LWB NWZ - podjęte uchwały: zmiany w RN, zmiany w statucie 66,50 +0,75
2017-12-29 11:31 BOGDANKA LWB zmiany w składzie RN 66,50 +0,75
Późniejsze komunikaty
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics