Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
giełda
12.03.2020 11:08

Lewiatan: Beneficjenci programów UE poważnie odczują skutki koronawirusa

Beneficjenci projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ciągu najbliższych tygodni poważnie odczują skutki związane z koronawirusem, ostrzega Konferencja Lewiatan. W związku z tym, w przypadku przedłużania się i nasilania negatywnych skutków epidemii koronawirusa, Konfederacja proponuje podjęcie na poziomie europejskim działań, które umożliwią m.in. wydłużenie okresu korzystania z programów operacyjnych, finansowanych z budżetu 2014-2020.

Podziel się
Dodaj komentarz

Obecnie z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest ponad 60 tys. projektów o łącznej wartości 451,6 mld zł.

"Beneficjenci projektów, szczególnie tych realizowanych przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ciągu najbliższych tygodni poważnie odczują skutki związane z koronawirusem. Mamy do czynienia z siłą wyższą, która wymaga ponadstandardowych działań" - zaznaczyła Konfederacja Lewiatan w komunikacie.

Z tego też względu "postuluje przygotowanie pakietu rozwiązań niwelujących negatywne skutki finansowe i organizacyjne związane z obecną sytuacją".

"Problemem będzie realizacja projektów zgodnie z zakładanymi terminami oraz osiągnięcie wskaźników. Najbardziej dotkliwe skutki dotyczą projektów z udziałem osób, zakładające wszelkie formy wsparcia w postaci szkoleń i innych usług rozwojowych odbywających się w formie stacjonarnej, staży, praktyk, wizyt studyjnych oraz projektów, w których przewidziano spotkania z udziałem wielu uczestników (m.in. konferencje, kongresy, konsultacje)"- powiedziała zastępczyni dyrektorki departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.Małgorzata Lelińska, cytowana w komunikacie.

W ocenie Konfederacji Lewiatan "zagrożone są także projekty dotyczące współpracy i mobilności ponadnarodowej (w tym wymiany studenckie, staże międzynarodowe)", które - jak przewiduje Organizacja - "nie będą realizowane zgodnie z planem".

Dlatego też postuluje przygotowanie pakietu rozwiązań niwelujących negatywne skutki finansowe i organizacyjne związane z obecną sytuacją, które dotyczyć mają beneficjentów, w tym m.in.:

- elastyczne podejście instytucji do rozliczania wydatków, które już zostały poniesione lub wynikają z długoterminowych kontraktów, w tym kwalifikowanie kosztów stałych związanych z utrzymaniem biur i zespołów projektowych, ale także wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem wydarzeń, które w projektach nie dojdą ostatecznie do skutku (np. szkolenia, konferencje),

- wprowadzenie szybkich i prostych procedur dotyczących zawieszania projektów i wstrzymywania okresu ich realizacji,

- możliwość (na wniosek beneficjenta) zmiany okresów rozliczeniowych,

- możliwość (na wniosek beneficjenta) wydłużenia okresu realizacji projektów oraz kwalifikowania wydatków (także w tych przypadkach, w których okres realizacji był narzucony kryteriami wyboru w konkursach),

- weryfikację zakresu projektów i elastyczne wprowadzanie zmian, np. co do formy wsparcia (np. zmiana z formy stacjonarnej na zdalną),

- możliwość renegocjacji zakładanych wskaźników projektów (także tych narzucanych kryteriami wyboru w konkursach).

Tagi: giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz