Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

MK: Aukcje OZE w 2021 r. przyczynią się do powstania 2 200 MW nowych mocy

0
Podziel się:

Zaplanowane do przeprowadzenia w 2021 r. aukcje OZE przyczynią się do powstania blisko 2 200 MW nowych mocy wytwórczych, szacuje Ministerstwo Klimatu (MK), które przygotowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r.

MK: Aukcje OZE w 2021 r. przyczynią się do powstania 2 200 MW nowych mocy
bEUMyuUl

Projekt, dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został skierowany do konsultacji. Uwagi można składać przez 10 dni. Rozporządzenie jest niezbędne do ogłoszenia i przeprowadzenia aukcji na energię wytworzoną w instalacjach OZE w 2021 r.

Zaplanowano, że w związku z realizacją aukcji w 2021 r. powstanie 1 700 MW mocy w instalacjach fotowoltaicznych (1 000 MW w instalacjach o mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW oraz 700 MW w instalacjach o mocy zainstalowanej większej niż 1 MW), 300 MW w instalacjach wiatrowych, 100 MW w instalacjach biomasowych oraz 60 MW w instalacjach wodnych i biogazowych.

Łączny szacowany wolumen energii przeznaczony do sprzedaży w trakcie aukcji w 2021 r. wynosi w 15-letnim okresie 53 235 000 MWh, w tym 53 235 000 MWh w odniesieniu do nowych Instalacji, a łączna maksymalna wartość ponad 19,8 mld zł.

bEUMyuUn

W uzasadnieniu projektu podano, że w 2021 r. możliwa będzie kontynuacja trendu wzrostowego rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii na potrzeby realizacji nowych zobowiązań unijnych, tj. wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

"Aukcje będą miały zasadnicze znaczenie dla realizacji projektów OZE, które pozwolą Polsce na wypełnienie zobowiązań wynikających z rozporządzenia o zarządzaniu unią energetyczną, zgodnie z którym do 2022 r. orientacyjna trajektoria udziału OZE musi osiągnąć punkt odniesienia wynoszący co najmniej 18% łącznego wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych od wiążącego celu krajowego danego państwa członkowskiego na 2020 r. do jego wkładu w osiągnięcie celu na 2030 r." - podano.

Cel Unii Europejskiej na 2030 r. to 32% udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto.

bEUMyuUO
energetyka
giełda
wiadomości
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)