Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

NBP: Odsetek firm planujących podwyżki płac w I kw. 2020 r. wzrósł do 39%

0
Podziel się

Blisko 39% firm (dane odsezonowane) przewiduje wzrost przeciętnego wynagrodzenia w I kw. 2020 r , poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

NBP: Odsetek firm planujących podwyżki płac w I kw. 2020 r. wzrósł do 39%
bEhBuDnV

"Największa różnica między ostatnią a poprzednią edycją badania w odsetku podmiotów przewidujących zwiększenie przeciętnego wynagrodzenia, została odnotowana dla małych i mikro przedsiębiorstw (ok. 4,5 pkt proc.), co mogło być związane m.in. z podwyżką płacy minimalnej. W szczególności, wzrósł (z ponad 2% do ponad 7%) odsetek firm planujących 'znaczne' (w opinii przedsiębiorstwa) podwyżki wynagrodzeń w I kw. 2020 r. Analiza struktury tych odpowiedzi pokazuje, że w obecnej edycji badania w grupie tych firm jest ponadprzeciętny udział firm zatrudniających pracowników z wynagrodzeniem minimalnym" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw".

NBP podkreślił w raporcie, że mimo pewnego wpływu wzrostu płacy minimalnej na plany zmiany płac w I kw. 2020 r., nie uległy znaczącym przesunięciom miary pozycyjne rozkładu wysokości podwyżek dla prognoz rocznych (na kolejne 12 miesięcy) - mediana utrzymuje się na poziomie 5%, a wartość 3-ciego kwartyla na poziomie 8%.

"Dość stabilny jest również odsetek przedsiębiorstw prognozujących wzrost wynagrodzenia w ciągu kolejnych 12 miesięcy (udział ten nieznacznie wzrósł w relacji do poprzedniego kwartału, ale osiągnął wartość zbliżoną do odczytu z analogicznego okresu ubiegłego roku). Może to świadczyć o tym, że po dostosowaniu płac w I kw. uwzględniającym nową wysokość minimalnego wynagrodzenia, firmy będą dążyć do ich stabilizacji w ramach długookresowej strategii płacowej" - czytamy dalej.

bEhBuDnX

Większość firm w próbie (56%) zadeklarowało, że ogólny wpływ podwyżki płacy minimalnej na kondycję przedsiębiorstwa będzie pomijalny. Choć około 40% przedsiębiorstw wskazało na negatywne oddziaływanie tej zmiany, to wyniki SM pokazują, że nawet w tych przypadkach jej realne skutki będą ograniczone, obejmujące co najwyżej kilkanaście procent respondentów; i to przeważnie firm małych. Przełożenie takich zmian na kategorie makroekonomiczne będzie więc niewielkie, podano także.

"Ponad 24% ankietowanych firm oceniło, że istnieje duża szansa na wzrost cen własnych, choć w innym pytaniu zamiar podniesienia cen w I kw. 2020 r. zadeklarowała niewiele ponad połowa z tych firm (ok. 13% całej próby), a w ciągu kolejnych 12 miesięcy - 72% (ok. 17,5% całej próby). Również wśród 30% firm, które oceniło szansę na podniesienie płac jako umiarkowaną, nie wszystkie potwierdzają tę skłonność w pytaniu dotyczącym prognozowanych zmian cen własnych - zaledwie 36% z nich prognozuje wzrost cen w I kw. 2020 r. (11% całej próby) i 57% w ciągu kolejnych 12 miesięcy (17% w całej próbie)" - czytamy dalej.

Według NBP, spadło saldo zarówno kwartalnych, jak i rocznych prognoz zatrudnienia.

"O blisko 4 pkt proc. spadł kwartalny indeks zatrudnienia tj. różnica między odsetkiem firm prognozujących wzrost zatrudnienia w nadchodzącym kwartale, a odsetkiem firm przewidującym jego spadek (dane odsezonowane). Udział przedsiębiorstw przewidujących spadek zatrudnienia w I kw. 2020 r. wyniósł prawie 9% i jest to najwyższa odnotowana wartość od połowy 2014 r. W przypadku rocznego indeksu zatrudnienia odnotowano jeszcze większy spadek (-4,5 pkt proc. w relacji do poprzedniej edycji SM) - zmniejszył się odsetek firm planujących zatrudnienie nowych pracowników w ciągu kolejnych 12 miesięcy (z 34,6% do 32,1%), a wzrósł udział przedsiębiorstw przewidujących redukcję zatrudnienia w ciągu najbliższego roku (z 9,4% do 11,3%)" - czytamy także.

bEhBuDod

Największe zmiany prognoz zatrudnienia, z kwartału na kwartał, zaszły w sektorze małych i mikro firm. Indeks zatrudnienia w tej grupie przedsiębiorstw był relatywnie stabilny na przestrzeni ostatniego roku10 (zarówno w przypadku prognoz kwartalnych jak i rocznych), a zgodnie z najnowszymi danymi spadł o 6,4 pkt proc. (indeks kwartalny) i o 6,7 pkt proc. (indeks roczny), podsumowano w materiale.

W grudniu 2019 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 2710 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.

bEhBuDoy
forex
giełda
wiadomości
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)