Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

NBP: Przedsiębiorcy oczekują osłabienia eksportu w I kw. 2020 r.

1
Podziel się

Prognozy przedsiębiorstw dotyczące popytu krajowego w I kw. br. są na poziomach zbliżonych do wartości sprzed kwartału oraz do długookresowej średniej, ale perspektywy rozwoju eksportu są wyraźnie słabsze niż przed kwartałem oraz niż średnia długookresowa i od około dwóch lat wykazują silną tendencję spadkową, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). 

NBP: Przedsiębiorcy oczekują osłabienia eksportu w I kw. 2020 r.
bEhBYkZh

"Względną stabilizację wskaźnika prognoz popytu ogółem odnotowano wśród nieeksporterów i eksporterów niewyspecjalizowanych. Wśród eksporterów wyspecjalizowanych nastąpił natomiast głęboki spadek wskaźnika prognoz popytu, korespondujący z osłabieniem wskaźnika prognoz eksportu (zarówno wśród eksporterów wyspecjalizowanych, jak i niewyspecjalizowanych). Niższe niż przed kwartałem prognozy popytu ogółem oraz eksportu formułują w szczególności producenci dóbr inwestycyjnych i zaopatrzeniowych, a więc te klasy przedsiębiorstw, wśród których odsetek eksporterów wyspecjalizowanych jest najwyższy w próbie i wynosi średnio ponad 50%" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw".

Zdaniem NBP, silna tendencja spadkowa prognoz eksportu obserwowana jest od ok. 2 lat i koresponduje ze słabnącymi perspektywami wzrostu w gospodarce europejskiej, a w szczególności z osłabieniem koniunktury w niemieckim przemyśle. Wciąż istotnym czynnikiem ryzyka eksportowego pozostaje również brak ostatecznych rozstrzygnięć w kwestii Brexitu.

"Choć prognozy eksportu w branżach o najwyższym zaangażowaniu w eksport do Wielkiej Brytanii nie są - co do ogółu - wyraźnie gorsze od prognoz formułowanych przez pozostałych eksporterów, kwestie związane z Brexitem mogą stanowić dodatkowy czynnik wpływający negatywnie na deklarowane perspektywy eksportu. Może to mieć szczególnie duże znaczenie w przypadku tych branż, które formułują relatywnie najsłabsze prognozy eksportu tj. branży elektrotechnicznej i usługowej" - czytamy także.

bEhBYkZj

Jak wskazuje NBP, w okresie ostatniego roku dynamika eksportu w sektorze przedsiębiorstw wykazywała tendencję rosnącą mimo słabnącego wskaźnika prognoz eksportu. Może to oznaczać, że prognozy eksporterów odzwierciedlają w pewnej mierze obawy związane z co najmniej trzema zagrożeniami dla handlu zagranicznego: Brexitu, napięć handlowych na linii USA-Chiny i USA-UE oraz dekoniunktury w strefie euro, a w szczególności w gospodarce niemieckiej. Tak długo, jak zagrożenia te nie materializują się w pełni, ale też nie zostały całkowicie oddalone, błąd ex post prognoz eksportu może być ujemny.

"Mimo krótkookresowej tendencji spadkowej prognoz eksportu uwarunkowania rozwoju sprzedaży zagranicznej są, w dłuższym horyzoncie, korzystne. Długookresowy trend relacji eksportu towarów i usług do PKB jest rosnący zarówno w Polsce, jak i najważniejszych krajach regionu. W przypadku Polski relacja ta jest nieznacznie wyższa niż w gospodarce niemieckiej, której PKB jest ok. 6-krotnie większy niż polski, ale znacznie niższa niż w gospodarce czeskiej, której PKB jest ok. 2,5-krotnie mniejszy. Porównania z krajami regionu sugerują więc, że w polskiej gospodarce wciąż istnieje przestrzeń do dalszego zwiększania otwartości gospodarki" - czytamy także.

W grudniu 2019 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 2 710 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.

bEhBYkZK
forex
giełda
wiadomości
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(1)
lew1310
rok temu
Czyli eksporterzy niewyspecjalizowani depczą po pietach wyspecjalizowanym a ci kwiczą. I co w tym złego? Nawet SN ich nie obroni choć zachowuje się podobnie.