Notowania

handel detaliczny
15.10.2019 17:48

Porty Lotnicze ogłosiły wezwanie na 100% akcji PHZ Baltona

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (PPL) ogłosiło wezwanie na 11 256 577 akcji Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona", stanowiących 100% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu, podał pośredniczące w wezwaniu Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego. Akcje nabywane będą po 6,95 zł za akcję, za wyjątkiem akcji sprzedawanych przez Kempley sp. z o.o. po 2,29 zł za akcję.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Wezwanie zostaje ogłoszone na wszystkie akcje spółki, tj. na 11 256 577 akcji wyemitowanych przez Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego 'Baltona' S.A. [...] w tym:

(i) 11 239 177 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [...]

(ii) 17 400 akcji zwykłych imiennych serii A" - czytamy w komunikacie.

Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 6,95 zł za akcję, z zastrzeżeniem, że wzywający zamierza nabyć od Kempley sp. z o.o. 9 081 600 akcji zdematerializowanych za cenę wynoszącą 2,29 zł za akcję.

"Wzywający, jako wyłączny podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć akcje pod warunkiem, że co najmniej 7 429 340 akcji, tj. co najmniej 66% ogólnej liczby akcji, uprawniających do co najmniej 7 429 340 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących co najmniej 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, zostanie objętych zapisami w wezwaniu" - czytamy dalej.

Zapisy w wezwaniu zaplanowano na 6 listopada - 5 grudnia br. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji zdematerializowanych na GPW to 10 grudnia, przewidywany dzień transakcji nabycia akcji niezdematerializowanych to 10 grudnia, a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 12 grudnia 2019 r.

Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

8 października 2019 r. PPL, Kempley sp. z o.o. (sprzedający), Flemingo International Limited BVI oraz PHZ Baltona zawarli umowę inwestycyjną, przewidującą między innymi ogłoszenie wezwania. Na podstawie umowy inwestycyjnej sprzedający zobowiązał się do złożenia w wezwaniu zapisów na sprzedaż wszystkich akcji sprzedającego objętych wezwaniem. Sprzedający zobowiązał się również, iż nie wycofa zapisów złożonych w ramach wezwania, jeśli zostanie ogłoszone wezwanie na sprzedaż akcji przez inny podmiot.

Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW.

Tagi: handel detaliczny, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz