Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Przegląd informacji ze spółek

0
Podziel się:

Atal zakontraktował 717 lokali w I kw. 2019 r., tj. o 14 więcej niż przed rokiem, podała spółka.

Przegląd informacji ze spółek

Sprzedaż Gino Rossi spadła o 22,9% r/r do 9,2 mln zł w marcu br., podała spółka.

LPP odnotowało 105 mln zł skonsolidowanej straty operacyjnej w I kw. 2019 r. przy 1 830 mln zł przychodów (wzrost o 16% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane.

QubicGames zawarł z firmą Fat Dog Games umowę wydawniczą, określającą szczegóły wydania gry "Warlocks 2:God Slayers" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Neuki na decyzję Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego z 20 listopada 2018 r. określającą zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r. w kwocie wyższej od zadeklarowanej o wartość 7,72 mln zł plus odsetki, podała Neuca. Spółka planuje złożenie skargi od wydanego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Eurohold Bulgaria złożył ofertę nabycia bułgarskich aktywów Grupy CEZ, podała spółka.

Oferta konsorcjum Mirbudu i jego spółki zależnej PBDiM Kobylarnia, warta 667,69 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) o udzielenie zamówienia na "Zaprojektowanie i budowę obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)", podał Mirbud.

Mennica Polska wyceniła posiadany pakiet akcji Enei na 68,54 mln zł wobec wcześniejszej wyceny 77,37 mln zł, podała spółka. W sprawozdaniu finansowym za I kw. 2019 r. rozpoznany zostanie koszt finansowy z tytułu wyceny w kwocie 8,83 mln zł.

PKO Bank Polski we współpracy z Migam "RKPK" Sp. z o.o. s.k.a. wprowadził usługę polskiego tłumacza migowego online we wszystkich oddziałach i agencjach banku, podał PKO BP.

Nie ma zagrożenia dla osiągnięcia statusu gotowości do uruchamiania (RFSU) przez instalację koksowania (DCU) - ostatnią instalację budowaną przez Grupę Lotos w ramach projektu EFRA - w terminie do 31 maja 2019 roku, zapewnił ISBnews wiceprezes Lotosu ds. produkcji i handlu Jarosław Kawula.

Decyzje o ewentualnym zwiększaniu mocy produkcyjnych Amica podejmie w 2020 r., wynika z wypowiedzi wiceprezesa Wojciecha Kocikowskiego. W tym roku spółka planuje 70 mln zł nakładów inwestycyjnych, głównie o charakterze odtworzeniowym.

MedApp podpisał pierwszą umowę zagraniczną - z litewską spółką dystrybucyjną T Optimus. Kontrakt określa warunki dystrybucji systemu telemedycznego CarnaLife na rynku litewskim, estońskim oraz łotewskim. MedApp planuje rozszerzenie dystrybucji na kolejne kraje, podała spółka.

Amica rozważa powrót na rynek amerykański, poinformował prezes Jacek Rutkowski. Zastrzegł jednak, że byłby to proces długotrwały i dopiero będzie analizowany.

Grupa Żywiec podpisała umowę rozporządzającą z Chicago Poland Investment Group, LLC, stając się właścicielem 100 % udziałów w kapitale zakładowym Browaru Namysłów, podał Żywiec.

Amica chce w najbliższych miesiącach dokonać korekty strategii HIT 2023, która w obszarze parametrów finansowych może objąć "nieznaczną redefinicję" celu w zakresie rentowności, poinformowali członkowie zarządu. Aktualizacja ma zostać zaprezentowana jesienią.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG)
kupiło w transakcji spot ładunek ok. 73 tys. ton skroplonego gazu ziemnego (LNG) ze Stanów Zjednoczonych od firmy Total, podała spółka. Odbiór dostawy zaplanowano na 3 kwietnia 2019 roku w Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

BGŻ BNP Paribas zmienił nazwę na BNP Paribas Bank Polska wraz z otrzymaniem 29 marca wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W weekend nastąpiło ujednolicenie marki - pojawiła się ona w placówkach, systemach i aplikacjach, na kartach płatniczych oraz materiałach marketingowych, podał bank.

ML System podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowy kredytowe na łączną kwotę 49,9 mln zł, podał bank. Dzięki tym środkom spółka będzie mogła wybudować i wyposażyć nowoczesny zakład produkujący innowacyjne moduły fotowoltaiczne.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka ocenia, że Radomska Fabryka Farb i Lakierów (RAFiL) będzie rentowna najpóźniej w 2020 r., poinformował prezes Piotr Mikrut.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka spodziewa się, że marża EBITDA grupy przejściowo spadnie po przejęciu Poli-Farbe, natomiast będzie chciała wrócić do poziomu 16-17% w ciągu 3 lat, poinformował prezes Piotr Mikrut.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka spodziewa się, że zamknie transakcję przejęcia węgierskiej spółki Poli-Farbe do końca kwietnia br., poinformował prezes Piotr Mikrut.

Rada nadzorcza Rawlplug powołała na stanowisko wiceprezesa zarządu Marka Mokota, podała spółka.

Polnord podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości należności w łącznej kwocie 13,8 mln zł, podała spółka.

OT Logistics podpisało z konsorcjum banków kredytujących grupę umowę wspólnych warunków zadłużenia grupy, kończąc z sukcesem rozmowy rozpoczęte w czerwcu 2018 r., podała spółka. Łączna wartość zadłużenia będącego przedmiotem umowy sięga 175 mln zł.

Rank Progress odnotował 12,52 mln zł straty neto w 2018 r. przy 36,64 mln zł przychodów, według niezaudytowanych jednostkowych wyników finansowych, podała spółka.

Akcjonariusze Asseco Poland zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 26 kwietnia br. o przeznaczeniu 3,07 zł na akcję na dywidendę z zysku za 2018 r. oraz dodatkowo z kapitału zapasowego, wynika z projektów uchwał na ZWZ.

Orco Property Group odnotowało 122,02 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. wobec 137,28 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BA Car Rental (działająca do czasu rejestracji nowej nazwy spółki w KRS pod nazwą Lobexim), spółka zależna British Automotive Holding, podpisała z Surprice Rent A Car drugi term sheet, przedłużając termin wyłączności na negocjacje dotyczące warunków umowy franczyzowej na rynek czeski do 30 kwietnia br., podał BAH.

Wygasła wstępna umowa sprzedaży wszystkich posiadanych przez Ursus akcji spółki zależnej Ursus Bus za 34-34,5 mln zł, podał Ursus.

Action w restrukturyzacji odnotował 23,18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadającej akcjonariuszom, podała spółka. Wyniki są niezaudytowane.

Lokum Deweloper sprzedał 89 lokali w I kwartale 2019 roku w porównaniu do 304 lokali w analogicznym okresie 2018 roku, podała spółka. To spadek o 70%.

Artifex Mundi w ramach prowadzonego procesu przeglądu opcji strategicznych podjął decyzję o zamknięciu wybranych projektów gier oraz projektów rozwojowych, w tym: "Demiurg", "Insection", "Spellblade", "Mighty Machines", "Bladebastards" i "AMClub" oraz konsekwentnym dokonaniu odpisu wartości zamkniętych projektów w aktywach w wysokości 8,5 mln zł, podała spółka. Wartość dokonanego odpisu odpowiada 100% wartości bilansowej zamkniętych projektów.

Skarbiec Holding odnotował 6,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półroczu roku finansowego 2018/2019 (1 lipca - 31 grudnia 2018) wobec 10,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unimot odnotował 0,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 20,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Artifex Mundi odnotował 10,5 mln zł skonsolidowanej straty w 2018 r. przy 20,1 mln zł przychodów, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Akcjonariusze ING Banku Śląskiego (ING BSK) zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 455 350 000 zł, tj. w kwocie 3,5 zł brutto na jedną akcję, podał bank.

giełda
wiadomości
giełda na żywo
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)