Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Przegląd informacji ze spółek

0
Podziel się:

Trakcja podpisała umowę z Powiatem Skarżyskim na roboty budowlane dla zadania pn. "Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej" za 28,28 mln zł netto, podała spółka.

Przegląd informacji ze spółek
bEDDyojV

Budimex złożył ofertę z najniższą ceną, 134,82 mln zł, na projekt i budowę obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Jest ona ujęta w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Braster w restrukturyzacji zawarł z Inter Business 91 Ltd. z siedzibą w Bułgarii aneks do umowy, na podstawie którego dotychczas określone zasady współpracy w obszarze dystrybucji i sprzedaży urządzeń medycznych produkowanych przez spółkę wraz z pakietami badań na obszarze Bułgarii będą obecnie obejmować również dystrybucję na obszarze Macedonii Północnej i Austrii, podała spółka.

PKN Orlen i holenderska NP Baltic Wind złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. utworzenia wspólnego przedsiębiorcy na bazie spółki zależnej Baltic Power, podał Urząd.

bEDDyojX

Konsorcjum firm Erbud i Strabag zakończyło budowę i przekazało do użytkowania Szpital Południowy w Warszawie na 310 łóżek, podał Strabag.

Akcjonariusze Synektika zdecydowali o wypłacie 0,45 zł dywidendy na akcję za rok obrotowy 2019 (październik 2019 - wrzesień 2020) , podała spółka.

Podczas dzisiejszego zgromadzenia wierzycieli Sfinks Polska przegłosowano przyjęcie układu, który będzie realizowany po jego zatwierdzeniu przez sąd, podała spółka. Sfinks poinformował ponadto, że ponad 80 wierzycieli, których wierzytelności są objęte Grupą V, wybrało możliwość skonwertowania części wierzytelności na akcje; na skutek powyższego Sfinks przewiduje emisję ok. 6 mln akcji serii R.

PrimeBit Games podpisało list intencyjny z autorem książek "Krew Kamienia" oraz "Serce Lodu" Arkadym Saulskim w sprawie współpracy przy produkcji nowych gier realizowanych na ich podstawie, podała spółka.

bEDDyokd

Docelowo zakład produkcyjny Wieltonu w Wieluniu zostanie wydzielony do osobnej spółki, a na giełdzie pozostanie spółka holdingowa, zapowiedział prezes Paweł Szataniak. Grupa nie wyklucza zmiany nazwy spółki holdingowej, a cały proces powinien potrwać około roku.

Zarząd Grupy Wielton podejmie decyzję w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy za 2020 rok w połowie 2021 roku, zapowiedział prezes Paweł Szataniak. Spółka nie wyklucza też skupu akcji własnych.

PKP Cargo podpisało kolejną umowę na przewozy kolejowe węgla ze spółką Tauron Wydobycie. Jej wartość wynosi ok. 68 mln zł, podał przewoźnik.

Nakłady inwestycyjne Grupy Wielton wyniosą 45-50 mln zł w 2021 roku, w porównaniu do 62 mln zł w 2020 r., poinformował prezes Paweł Szataniak.

bEDDyoke

Grupa Wielton zakłada, że wszystkie spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej poprawią wyniki finansowe i osiągną dodatni wynik EBITDA w 2021 roku, poinformował prezes Paweł Szataniak.

PKP Cargo będzie analizować dalsze możliwości realizacji terminala multimodalnego w Zduńskiej Woli - Karsznicach przez spółkę PKP Cargo Terminale, po tym, jak spółka celowa Centralny Terminal Multimodalny nie otrzymała dofinansowania w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, podało PKP Cargo.

Bank Handlowy jest dobrze przygotowany na odbicie gospodarcze dzięki m.in. wysokiej płynności i nadwyżce kapitałowej. Bank oczekuje wzrostu przychodów i powrotu do zyskowności segmentu detalicznego. Nie planuje redukcji sieci w br., poinformował prezes Sławomir S.Sikora.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) chciałaby, żeby port instalacyjny na potrzeby budowy farm wiatrowych na Bałtyku, jak również statek lub statki służące do transportu elementów, powstały w Polsce, poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Dlatego grupa prowadzi rozmowy z potencjalnymi polskimi wykonawcami.

bEDDyokf

Polska Grupa Energetyczna (PGE) i ?rsted podejmą ostateczną decyzję o realizacji wspólnego projektu farm wiatrowych na Bałtyku po poznaniu wszystkich kosztów i ostatecznej wartości kontraktu różnicowego, która może zostać określona za 1,5-2 lata, poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

i2 Development rozpoczął sprzedaż lokali w ramach II etapu inwestycji Ogrody Grabiszyńskie, zlokalizowanej w południowo-zachodniej części Wrocławia, podała spółka. W pobliżu Parku Grabiszyńskiego i Lasku Oporowskiego powstanie blisko 200 lokali mieszkalnych i usługowych. Zakończenie budowy projektu zaplanowano na IV kw. 2023 r.

Action w w restrukturyzacji otrzymał decyzję naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie (UCS) określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) za rok podatkowy od 1 sierpnia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. na kwotę wyższą o 5 839 tys. zł od kwoty podatku zadeklarowanego przez spółkę za ten okres podatkowy, tj. na 8 694 tys. zł, podała spółka.

Liczba logowań do aplikacji mobilnej IKO przekroczyła 1,15 mld w 2020 r., co oznacza wzrost o 47% r/r, podał PKO Bank Polski. Liczba aktywnych aplikacji IKO przekroczyła już wyraźnie 5 mln.

bEDDyokg

Republika Togijska przy współpracy z Asseco Data Systems powołała spółkę Cyber Defense Africa (CDA), która oferuje usługi CERT (Computer Emergency Response Team), podało Asseco. Główną misją spółki jest wsparcie jednostki CERT.tg, która odpowiada za ochronę togijskiej infrastruktury krytycznej, firm, administracji i obywateli przed zagrożeniami cybernetycznymi, podano także.

Bank Handlowy stać na wypłatę dywidendy, poinformował prezes banku Sławomir S. Sikora.

Szacowany koszt Elektrowni Wiatrowych Baltica-2 i Baltica-3 o łącznej mocy ok. 2,5 GW mieści się w granicach 30-40 mld zł, poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Spółka chce prowadzić inwestycję w formule project finance.

Allegro uruchomiło nową platformę Allegro Biznes, która pozwala firmom robić zakupy i sprzedawać w jeszcze łatwiejszy sposób, podała spółka. Allegro Biznes to blisko 120 mln ofert z cennikami netto od ok. 100 tys. sprzedawców, co stanowi największą ofertę business-to-business na polskim rynku, podkreślono.

Asbis Enterprises Plc wprowadza na rynek nową spółkę Breezy, w którą zainwestuje łącznie 1 mln USD do końca 2021 r., podała spółka. Działalność Breezy będzie polegać przede wszystkim na skupowaniu i odnawianiu używanych produktów marki Apple oraz innych firm z tego sektora.

Wielton przedłużył okres realizacji "Strategii wzrostu Grupy Wielton na lata 2017-2020" do końca 2021 r. i zapowiedział, że planuje rozpoczęcie w połowie bieżącego roku prac nad nową strategią, wyznaczającą perspektywę rozwoju Grupy Wielton na lata 2022-2026. Ogłoszenie nowej strategii planowane jest na I kw. 2022 r.

Po przeprowadzeniu konsultacji rynkowych, zmiany metody opracowywania indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30 wchodzą w życie z dniem 12 marca 2021 roku, tj. przed dniem rewizji rocznej portfeli tych indeksów, która będzie miała miejsce po sesji 19 marca 2021 roku, zapowiedział GPW Benchmark.

Wielton określił cele sprzedażowe na rok 2021 na ponad 2,4 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, przy wolumenie sprzedaży powyżej 20 tys. szt. i osiąganej marży EBITDA ok. 7%, podała spółka.

Ciech wdroży innowacyjną metodę wychwytu, zatężania i oczyszczania dwutlenku węgla w procesie produkcji sody kalcynowanej na stałe jako element linii produkcyjnej w zakładzie w Inowrocławiu, podała spółka. Instalacja zbudowana we współpracy z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) pozwala na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o co najmniej 5 tys. ton rocznie.

Tauron przyłączył do swojej sieci 97,7 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 658 MW w 2020 r., podała spółka. W sumie przyłączonych zostało ponad 145 tys. mikroinstalacji.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) z powodzeniem zakończyło prace wiertnicze przy kolejnych sześciu odwiertach w południowo-wschodniej części kraju, podała spółka. Łączne wydobycie z wykonanych otworów wyniesie ok. 60 mln m3 gazu ziemnego rocznie.

Wielton odnotował 94,4 mln zł EBITDA przy przychodach w wysokości 1,8 mld zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 1,9 USD na baryłce w styczniu br., w porównaniu do 8,5 USD rok wcześniej oraz 1,4 USD w grudniu 2020 r., podała spółka.

Oczekiwany powrót gospodarki do wzrostu będzie wymagał od banków wspierania przedsiębiorstw w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i odbudowy gospodarki, uważa prezes Banku Handlowego Sławomir S. Sikora. Bank podał, że widoczny od wielu miesięcy wzrost aktywności klientów na rynkach finansowych oraz wysokie obroty walutowe pozytywnie przełożyły się na wyniki kwartalne, a wyłączając wpływ jednorazowego odpisu księgowego, wyniki IV kw. są najwyższe w całym 2020 roku.

Braster w restrukturyzacji podpisał umowę z Panacea Company, określającą zasady współpracy w obszarze dystrybucji i sprzedaży urządzeń medycznych produkowanych przez spółkę wraz z pakietami badań na zasadzie wyłączności na obszarze Korei Południowej, podała spółka.

Rada nadzorcza Work Service zatwierdziła sprzedaż spółek zależnych Work Service - Work Service Czech, Work Service Slovakia - na rzecz GI International za kwotę 29,2 mln zł, podała spółka

Columbus Energy podjął uchwałę w formie aktu notarialnego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego, podała spółka.

Handlowy odnotował 172,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 480,12 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie dot. wstępnych, niezaudytowanych wyników za 2020 rok.

Rada nadzorcza BOŚ Banku powołała dwóch wiceprezesów zarządu - Marzenę Koczut oraz z dniem 15 lutego br. Roberta Kasprzaka, podał bank.

bEDDyoky
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)