Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Sejm przyjął nowelę dot. tegorocznej waloryzacji rent i emerytur

0
Podziel się

Sejm przyjął nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zakładającą, że emerytury w 2021 roku będą waloryzowane na poziomie 3,84%, o nie mniej niż 50 zł. Minimalna emerytura po waloryzacji ma wynosić 1250 zł.

Sejm przyjął nowelę dot. tegorocznej waloryzacji rent i emerytur
bDJLfjOZ

Za nowelą opowiedziało się 438 posłów, 2 było przeciwnych, a 8 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej posłowie odrzucili wszystkie poprawki i wniosek mniejszości.

Zgodnie z nowelą gdyby okazało się, że wskaźnik waloryzacji będzie wyższy od wskaźnika 104,16%, waloryzacji świadczeń w 2021 r. dokona się rzeczywistym wskaźnikiem waloryzacji, określonym w art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

bDJLfjPb

Nowela zakłada, że w 2021 r. zostaną podwyższone najniższe świadczenia odpowiednio do 1250 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej i do 937,5 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Zaproponowano zastosowanie ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 50 zł. Waloryzacji podlegać ma również podstawa wymiaru świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku świadczeń niepodlegających ustawowemu podwyższeniu do kwoty świadczeń najniższych i świadczeń niższych od najniższej emerytury waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu kwoty świadczenia wskaźnikiem waloryzacji. W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 37,5 zł. W przypadku osób pobierających emeryturę częściową kwota z tytułu waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż połowa kwoty waloryzacji, tj. 25 zł.

Prognozowany koszt waloryzacji przy wskaźniku 103,84% wyniesie 9,6 mld zł. Gwarantowana podwyżka obejmie ok. 10% świadczeniobiorców.

bDJLfjPh

Waloryzacja dokonywana jest co do zasady corocznie, 1 marca.

bDJLfjPC
forex
giełda
wiadomości
Źródło:
KOMENTARZE
(0)