Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Sejm skierował projekt nowelizacji prawa celnego do Komisji Finansów Publicznych

0
Podziel się

Sejm skierował projekt nowelizacji prawa celnego, zakładający wydawanie przez naczelnika urzędu celno-skarbowego jednej decyzji w zakresie należności celnych i podatkowych, opłaty paliwowej i emisyjnej do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. Dzisiaj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie tego projektu.

Sejm skierował projekt nowelizacji prawa celnego do Komisji Finansów Publicznych
bDHEKidh

"Podstawowym celem [...] projektu ustawy jest usprawnienie wydawania decyzji w zakresie należności celnych i podatkowych oraz opłat paliwowej i emisyjnej, które są należne z tytułu importu towarów. [...] W rezultacie należności celne oraz należności podatkowe i opłaty należne z tytułu importu towarów będą określone przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w jednej decyzji i po przeprowadzeniu jednego, wspólnego dla wszystkich tych należności i opłat postępowania" - powiedziała wiceminister finansów Magdalena Rzeczkowska podczas sejmowej debaty.

W obecnym stanie prawnym należności z tytułu importu towarów określane są w decyzji celnej po przeprowadzeniu postępowania celnego, natomiast podatek VAT, podatek akcyzowy, opłata paliwowa i opłata emisyjna są wymierzane w decyzjach podatkowych, po przeprowadzeniu odrębnych postępowań.

"Biorąc pod uwagę, że [..] zarówno postępowanie celne, jak i następujące postępowanie podatkowe są prowadzone w odniesieniu do tego samego stanu faktycznego, czyli do tej samej osoby, do tego samego towaru, do tego samego zdarzenia, które powoduje powstanie obowiązku podatkowego i długu celnego, to działanie takie jest po prostu nieefektywne, wydłuża czas załatwienia sprawy, komplikuje cały proces i również generuje koszty administracyjnej" - dodała Rzeczkowska.

bDHEKidj

Podkreśliła, że proponowana nowelizacja przepisów uprości, przyśpieszy, odformalizuje proces wydawania decyzji w zakresie m.in. należności celnych, podatkowych i opłaty paliwowej i uczyni ten proces bardziej zrozumiałym.

Ujednolicenie trybu wydawania decyzji dot. należności importowych sprawi, że nie będzie konieczności ustanawiania pełnomocnika w postępowaniu podatkowym. Projekt zakłada też odstąpienie od wymogu wydawania decyzji w sprawie wpisu do wykazu gwarantów.

"Zmiana dotycząca sposobu informowania respondentów o obowiązku sprawozdawczym (INTRASTAT) zapewni dostępność informacji o wysokości progów statystycznych dla podmiotów zobowiązanych do przekazywania statystyce publicznej informacji o dokonanych obrotach towarowych z krajami Unii Europejskiej i przyczyni się do lepszej i bardziej kompletnej sprawozdawczości w ramach statystyki handlu zagranicznego" - podano w uzasadnieniu do projektu.

W projekcie przewidziano przepis upoważniający ministra właściwego do spraw transportu do wydania rozporządzenia, w którym określi wzór wniosku o zwrot opłaty paliwowej. W ramach planowanej nowelizacji uchylone zostaną przepisy regulujące zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej, jeżeli wynika to z umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, które w praktyce nie miały zastosowania.

bDHEKidK
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
KOMENTARZE
(0)