Notowania

giełda
16.01.2019 18:00

Spółka Benefit Systems podpisała aneks i umowę dot. zakupu klubów fitness

Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) -  Fitness Place, spółka zależna Benefit Systems zawarła z Platinium Wellness w Krakowie aneks do przedwstępnej warunkowej umowy, który zakłada sprzedaż przez Platinium Wellness dwóch wobec pierwotnie ustalonych trzech zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci klubów fitness, podała spółka. Benefit System wraz ze spółką Fitness Place podpisał także z panem Bartoszem Gibałą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Bartosz Gibała Platinium (PBG) z siedzibą w Krakowie przedwstępna warunkową umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci klubu fitness.  

Podziel się
Dodaj komentarz

Zgodnie z pierwotną treścią pierwszej umowy strony zobowiązane były do zawarcia do dnia 30.06.2019 r. przyrzeczonej umowy sprzedaży, przy czym przedmiotem sprzedaży były trzy zorganizowane części przedsiębiorstwa sprzedającego, zlokalizowane w województwie małopolskim.

"Zgodnie ze zmienioną aneksem umową I, strony zobowiązane są do zawarcia do dnia 30.06.2019 r. przyrzeczonej umowy sprzedaży, przy czym przedmiotem sprzedaży będą obecnie dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa sprzedającego zlokalizowane w województwie małopolskim za łączną cenę nieprzekraczającą 11 300 000 zł. Zmiana wysokości ceny sprzedaży względem ustalonej zgodnie z pierwotnym brzmieniu umowy I wynika ze zmiany przedmiotu przyrzeczonej umowy sprzedaży oraz faktu poniesienia przez sprzedającego nakładów na wykonanie prac adaptacyjnych, dotyczących dodatkowej powierzchni lokalu, w którym prowadzona jest działalność jednej ze zorganizowanych części przedsiębiorstwa" - czytamy w komunikacie. 

W związku z nabyciem zorganizowanych części przedsiębiorstwa, kupujący przejmie zobowiązania związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą tych zorganizowanych części przedsiębiorstwa w łącznej kwocie nieprzekraczającej 400 000 zł. Ponadto, zgodnie z umową, emitent udzielił poręczenia za wszelkie zobowiązania kupującego wynikające z umowy do kwoty 9 250 704,31 zł, podano także. 

"Na podstawie umowy PBG i kupujący zobowiązali się do zawarcia w terminie do dnia 31.01.2019 r. przyrzeczonej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa PBG zlokalizowanej w województwie małopolskim za cenę nieprzekraczającą 4 671 000 zł. Umowa określa szereg warunków zawieszających dotyczących zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa PBG, zastrzeżonych na rzecz kupującego" - czytamy dalej. 

Podano również, że w związku z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa PBG, kupujący przejmie zobowiązania związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w łącznej kwocie nieprzekraczającej 200 000 zł. Ponadto, zgodnie z umową, Benefit Systems udzielił poręczenia za wszelkie zobowiązania kupującego wynikające z umowy do kwoty 3 671 000 zł. 

"Realizowane przez emitenta oraz spółki zależne emitenta działania inwestycyjne mają na celu zapewnienie użytkownikom kart sportowych szerokiego dostępu do oferty atrakcyjnych obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz najpopularniejszych zajęć" - czytamy także.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

Tagi: giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz