Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-02-14
CPS Emisja Obligacji Serii C
27,74
-0,87
2020-01-31
CPS Przydział Obligacji Serii C
27,90
-2,51
2020-01-29
CPS Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji Obligacji Serii C
27,82
0,00
2019-12-27
CPS Powzięcie przez Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ostatecznej informacji na temat ilości akcji spółki Asseco Poland S.A. będących przedmiotem ofert sprzedaży złożonych przez akcjonariuszy Asseco Poland S.A. w odpowiedzi na ogłoszone przez spółkę Cyfrowy Polsat S.A. zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Asseco Poland S.A. oraz podjęcie przez spółkę Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o nabyciu łącznie 18.178.386 akcji Asseco Poland S.A.
27,96
+0,14
2019-12-24
CPS Powzięcie przez Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. wstępnych informacji na temat ilości akcji spółki Asseco Poland S.A. będących przedmiotem ofert sprzedaży złożonych przez akcjonariuszy Asseco Poland S.A. w odpowiedzi na ogłoszone przez spółkę Cyfrowy Polsat S.A. zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Asseco Poland S.A.
27,96
0,00
2019-12-23
CPS Uprawomocnienie się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
27,90
+0,22
2019-12-18
CPS Ogłoszenie przez spółkę Cyfrowy Polsat S.A. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki Asseco Poland S.A. oraz podjęcie decyzji o kontynuacji negocjacji dotyczących rozszerzenia zakresu dotychczasowej współpracy pomiędzy spółką Cyfrowy Polsat S.A. i spółkami z grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. oraz Asseco Poland S.A. w scenariuszu nabycia przez Cyfrowy Polsat S.A. znaczącego pakietu akcji spółki Asseco Poland S.A.
28,50
0,00
2019-12-18
CPS Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o rozpoczęciu negocjacji z Panem Adamem Góralem oraz Zarządem spółki Asseco Poland S.A. dotyczących warunków podjęcia przez spółkę Cyfrowy Polsat S.A. działań w celu rozszerzenia zakresu dotychczasowej współpracy pomiędzy spółką Cyfrowy Polsat S.A. i spółkami z grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. a spółką Asseco Poland S.A. w scenariuszu nabycia przez Spół
28,50
0,00
2019-12-18
CPS Zawarcie porozumienia o zakończeniu współpracy ze spółką Huawei Polska Sp. z o.o.
28,14
+1,28
2019-12-11
CPS Informacja o utworzeniu programu emisji obligacji
27,40
+0,36
2019-11-27
CPS Odstąpienie od umowy dotyczącej wdrożenia systemu informatycznego wraz z zapewnieniem wsparcia i rozwoju
27,40
0,00
2019-11-27
CPS Pozyskanie dodatkowego finansowania przez Cyfrowy Polsat S.A. w postaci dodatkowego kredytu
27,92
-1,86
2019-11-15
CPS Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2020
28,28
-1,06
2019-11-08
CPS Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.
28,70
-0,14
2019-11-07
CPS QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28,52
0,00
2019-10-30
CPS Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. wstępnych działań związanych z potencjalnym pozyskaniem finansowania w postaci dodatkowej transzy kredytu i/lub nowo emitowanych obligacji
28,28
-0,78
2019-10-25
CPS Zawarcie z Discovery Communications Europe Limited oraz TVN S.A. umowy joint-venture dotyczącej realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego powołanie spółki celowej w celu uruchomienia platformy streamingowej OTT
27,40
+0,15
2019-10-25
CPS Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o rozpoczęciu negocjacji z Discovery Communications Europe Limited dotyczących warunków wspólnego przedsięwzięcia w formule joint-venture obejmującego powołanie spółki celowej na cel uruchomienia platformy streamingowej OTT oferującej treści użytkownikom w Polsce i zagranicą
27,40
+0,15
2019-10-02
CPS Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
26,20
-1,60
2019-10-02
CPS Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
26,20
-1,60
  • Poprzednia strona
  • z 30
  • Następna strona