Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q42018Q32018Q22018Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów88 45585 74386 64785 936
Zysk (strata) z działalności operacyjnej44 79043 05346 27734 744
Zysk (strata) brutto46 64346 08696 81635 149
Zysk (strata) netto37 13437 61579 11028 484
Przepływy netto2 840-75 96981 793-56 021
Przepływy netto z działalności operacyjnej41 8987 26555 12632 193
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-32 6866 37728 669-86 530
Przepływy netto z działalności finansowej-6 372-89 611-2 002-1 684
Aktywa razem1 217 3171 193 4081 271 9781 193 236
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania326 779340 053445 479353 295
Zobowiązania długoterminowe269 333268 290256 484255 482
Zobowiązania krótkoterminowe57 44671 763188 99597 813
Kapitał własny889 948852 767825 916839 360
Kapitał zakładowy63 86563 86563 86563 865
Liczba akcji (tys. szt.)41 972,0041 972,0041 972,0041 972,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)21,2020,3219,6820,00
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,890,901,890,68
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów346 781351 956310 862327 890
Zysk (strata) z działalności operacyjnej170 205186 549157 890153 310
Zysk (strata) brutto226 035191 011162 279149 604
Zysk (strata) netto183 683158 654131 094121 475
Przepływy netto-47 357-127 02286 428-28 704
Przepływy netto z działalności operacyjnej136 482159 264205 81493 090
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-84 170-186 629-14 456-14 631
Przepływy netto z działalności finansowej-99 669-99 784-104 930-107 163
Aktywa razem1 217 3171 147 0531 157 8481 073 099
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania326 779347 586412 596359 907
Zobowiązania długoterminowe269 333270 781143 422258 930
Zobowiązania krótkoterminowe57 44676 805269 174100 977
Kapitał własny889 948798 894744 727712 646
Kapitał zakładowy63 86563 86563 86563 865
Liczba akcji (tys. szt.)41 972,0041 972,0041 972,0041 972,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)21,2019,0317,7416,98
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)4,383,783,122,89
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport