Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów89 14084 15688 45585 743
Zysk (strata) z działalności operacyjnej48 16929 37944 79043 053
Zysk (strata) brutto51 90330 34846 64346 086
Zysk (strata) netto42 55224 45237 13437 615
Przepływy netto175 506113 9262 840-56 417
Przepływy netto z działalności operacyjnej35 343102 40241 8985 825
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej144 09114 250-32 68627 369
Przepływy netto z działalności finansowej-3 928-2 726-6 372-89 611
Aktywa razem1 357 8081 330 9821 217 3171 193 408
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania533 861416 360326 779340 053
Zobowiązania długoterminowe281 308281 049269 333268 290
Zobowiązania krótkoterminowe252 553135 31157 44671 763
Kapitał własny823 359914 032889 948852 767
Kapitał zakładowy63 86563 86563 86563 865
Liczba akcji (tys. szt.)41 972,0041 972,0041 972,0041 972,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)19,6221,7821,2020,32
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,010,580,890,90
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów346 781351 956310 862327 890
Zysk (strata) z działalności operacyjnej170 205186 549157 890153 310
Zysk (strata) brutto226 035191 011162 279149 604
Zysk (strata) netto183 683158 654131 094121 475
Przepływy netto-47 357-127 02286 428-28 704
Przepływy netto z działalności operacyjnej136 482159 264205 81493 090
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-84 170-186 629-14 456-14 631
Przepływy netto z działalności finansowej-99 669-99 784-104 930-107 163
Aktywa razem1 217 3171 147 0531 157 8481 073 099
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania326 779347 586412 596359 907
Zobowiązania długoterminowe269 333270 781143 422258 930
Zobowiązania krótkoterminowe57 44676 805269 174100 977
Kapitał własny889 948798 894744 727712 646
Kapitał zakładowy63 86563 86563 86563 865
Liczba akcji (tys. szt.)41 972,0041 972,0041 972,0041 972,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)21,2019,0317,7416,98
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)4,383,783,122,89
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport