Trwa ładowanie...

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q12019Q42019Q32019Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów97 03980 26882 51789 140
Zysk (strata) z działalności operacyjnej40 28931 73447 02048 169
Zysk (strata) brutto37 44717 64049 94651 903
Zysk (strata) netto29 26011 19241 12442 552
Przepływy netto140 68528 474-225 046175 506
Przepływy netto z działalności operacyjnej67 12130 88522 45735 343
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej75 979-2 506-111 387143 865
Przepływy netto z działalności finansowej-2 41595-136 116-3 702
Aktywa razem1 328 0501 256 7941 230 9441 357 808
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania426 473383 308369 101533 861
Zobowiązania długoterminowe276 854283 502282 945281 308
Zobowiązania krótkoterminowe149 61999 80686 156252 553
Kapitał własny900 965872 881861 246823 359
Kapitał zakładowy63 86563 86563 86563 865
Liczba akcji (tys. szt.)41 972,0041 972,0041 972,0041 972,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)21,4720,8020,5219,62
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,700,270,981,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów336 081346 781351 956310 862
Zysk (strata) z działalności operacyjnej156 302170 205186 549157 890
Zysk (strata) brutto149 837226 035191 011162 279
Zysk (strata) netto119 320183 683158 654131 094
Przepływy netto92 860-47 357-127 02286 428
Przepływy netto z działalności operacyjnej191 087136 482159 264205 814
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej44 448-84 170-186 629-14 456
Przepływy netto z działalności finansowej-142 675-99 669-99 784-104 930
Aktywa razem1 256 7941 147 2051 147 0531 157 848
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania383 308350 686347 586412 596
Zobowiązania długoterminowe283 502270 781270 781143 422
Zobowiązania krótkoterminowe99 80679 90576 805269 174
Kapitał własny872 881795 946798 894744 727
Kapitał zakładowy63 86563 86563 86563 865
Liczba akcji (tys. szt.)41 972,0041 972,0041 972,0041 972,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)20,8018,9619,0317,74
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)2,844,383,783,12
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport