Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-06-12
INP Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA dotycząca wypłaty dywidendy.
5,30
-1,89
2019-06-12
INP Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INPRO SA w dniu 12 czerwca 2019 r.
5,30
-1,89
2019-06-12
INP Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO SA w dniu 12 czerwca 2019 r.
5,30
-1,89
2019-06-11
INP Podpisanie umowy znaczącej z SGB Bankiem SA.
5,30
0,00
2019-05-23
INP QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
5,40
0,00
2019-05-16
INP Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO SA
5,50
0,00
2019-05-16
INP Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO SA
5,50
0,00
2019-05-16
INP Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy
5,50
0,00
2019-05-14
INP Uchwała Zarządu INPRO SA dotycząca wypłaty dywidendy
5,50
0,00
2019-04-26
INP Podpisanie przez spółkę zależną umowy znaczącej z Alior Bank SA.
5,55
-0,90
2019-04-16
INP Decyzja Zarządu INPRO SA dotycząca wypłaty dywidendy.
5,15
+4,85
2019-04-04
INP Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem
5,60
0,00
2019-04-04
INP RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
5,60
0,00
2019-04-04
INP R /: formularz raportu rocznego
5,60
0,00
2019-04-03
INP Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w I kwartale 2019 roku.
5,60
0,00
2019-03-22
INP Korekta raportu bieżącego numer 6/2019 z dnia 21 marca 2019 r.
4,94
+14,37
2019-03-21
INP Wstępne szacunki wyników finansowych Grupy Kapitałowej INPRO SA za 2018 rok
4,50
0,00
2019-02-21
INP Podpisanie umowy znaczącej z mBank SA.
4,16
+5,77
2019-02-11
INP Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której Inpro SA jest właścicielem
4,50
0,00
2019-01-31
INP Podpisanie umowy znaczącej z Millennium Bank SA.
4,50
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 22
  • Następna strona