Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-07-04
INP Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w II kwartale 2024 roku.
7,50
0,00
2024-06-27
INP Podpisanie umowy znaczącej z mBank SA.
7,90
-2,53
2024-06-26
INP Podpisanie umowy znaczącej z BOŚ Bank SA.
7,95
-0,63
2024-06-20
INP : Powołanie Zarządu INPRO S.A. na nową kadencję
7,90
-2,53
2024-06-20
INP Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INPRO SA w dniu 20 czerwca 2024 r.
7,90
0,00
2024-06-20
INP Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA dotycząca wypłaty dywidendy
7,90
0,00
2024-06-20
INP Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 20 czerwca 2024 r.
7,90
0,00
2024-06-14
INP Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta
8,00
0,00
2024-06-11
INP Podpisanie umowy znaczącej z Alior Bank SA.
7,85
-1,27
2024-05-27
INP QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
8,00
0,00
2024-05-24
INP Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitent
7,75
+3,23
2024-05-24
INP Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO SA.
7,75
+3,23
2024-05-24
INP Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO SA.
7,75
+3,23
2024-05-23
INP Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy
8,05
-0,62
2024-05-22
INP Decyzja Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy
8,05
0,00
2024-04-26
INP RR /2023: formularz dla raportów rocznych
7,90
0,00
2024-04-26
INP SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
7,90
0,00
2024-04-05
INP Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w I kwartale 2024 roku.
7,80
-1,28
2024-04-05
INP Wstępne szacunki wyników finansowych Grupy Kapitałowej INPRO SA za 2023 rok
7,80
-1,28
2024-03-15
INP Podpisanie umowy znaczącej z mBank SA.
8,00
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 31
  • Następna strona