Notowania

 • ()
 • YTD:
 •  
 • Min:
 • Max:
 • Otwarcie:
 • Zamknięcie:
 • Obroty:
 • Wolumen:
 • Wybrany okres:
 • Wykres liniowy
 • Wykres świecowy
 • Tabela
Pobieranie danych do wykresu...
Zobacz też:
AIN
AER33,33
APC0,00
ATS
Źródło:NOTORIA

Wskaźniki

Cena / Zysk (C/Z)
-2,13
Cena / War. Księg. (C/WK)
0,26
Cena / przychody (C/P)
2,12
Wartość księgowa (mln.)
641,56
Kapitalizacja (mln.)
6,61
Liczba akcji (mln.)
16,53
Free float (%)
-11 745,59
ROA
-33,57
ROE
-615,98
ROS
-3 756,30
Zadłużenie ogółem (%)
82,08
Zadłużenie krótkoterminowe (%)
34,54
Zadłużenie długoterminowe (%)
47,54
Data sprawozdania
2017-06-30
DataZdarzenie
2018-11-29
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 3 kwartał
2018-09-28
Skonsolidowany raport półroczny
2018-05-30
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 1 kwartał
2018-04-30
Raport roczny
2018-04-30
Skonsolidowany raport roczny