Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q42019Q32019Q22019Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów35 22380 18320 89112 521
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 66111 5673 3021 090
Zysk (strata) brutto3 19911 2053 009694
Zysk (strata) netto2 3648 7682 845631
Przepływy netto4 758-7 4933 159-3 996
Przepływy netto z działalności operacyjnej17 072-8 934-5 68711 336
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-5 1511 783-2 811-759
Przepływy netto z działalności finansowej-7 163-34211 657-14 573
Aktywa razem167 829211 778172 699147 777
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania58 354104 59974 42352 302
Zobowiązania długoterminowe27 96424 43325 38226 866
Zobowiązania krótkoterminowe30 39080 16649 04125 436
Kapitał własny108 601106 24397 45294 630
Kapitał zakładowy11 80011 80011 80011 800
Liczba akcji (tys. szt.)29 500,0029 500,0029 500,0029 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,683,603,303,21
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,080,300,100,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów148 818135 10659 04651 902
Zysk (strata) z działalności operacyjnej19 62012 6002 508-9 486
Zysk (strata) brutto18 10710 7232 389-17 005
Zysk (strata) netto14 6088 5651 843-16 311
Przepływy netto-3 5728 1741818
Przepływy netto z działalności operacyjnej13 787-3 67210 24310 243
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-6 938-4 001-2 349-2 349
Przepływy netto z działalności finansowej-10 42115 847-7 876-7 876
Aktywa razem167 829179 520153 219144 507
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania58 35484 63067 06160 237
Zobowiązania długoterminowe27 96429 09227 66931 467
Zobowiązania krótkoterminowe30 39055 53839 39228 770
Kapitał własny108 60194 03685 37983 521
Kapitał zakładowy11 80011 80011 80011 800
Liczba akcji (tys. szt.)29 500,0029 500,0029 500,0029 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,683,192,892,83
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,490,290,06-0,55
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport