Notowania

  • ()
  • YTD:
  •  
  • Min:
  • Max:
  • Otwarcie:
  • Zamknięcie:
  • Obroty:
  • Wolumen:
  • Wybrany okres:
Zobacz też:
BMX3,50
BLR
CAM0,00
AAS-6,76
Źródło:NOTORIA

Wskaźniki

Cena / Zysk (C/Z)
48,50
Cena / War. Księg. (C/WK)
13,14
Cena / przychody (C/P)
5,71
Wartość księgowa (mln.)
421,29
Kapitalizacja (mln.)
498,30
Liczba akcji (mln.)
15,97
Free float (%)
100,00
ROA
17,18
ROE
32,15
ROS
12,88
Zadłużenie ogółem (%)
50,62
Zadłużenie krótkoterminowe (%)
30,52
Zadłużenie długoterminowe (%)
20,10
Data sprawozdania
2019-09-30
DataZdarzenie
2020-11-17
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 3 kwartał
2020-09-10
Skonsolidowany raport półroczny
2020-05-26
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 1 kwartał
2020-03-26
Raport roczny
2020-03-26
Skonsolidowany raport roczny