Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6 527 8916 889 2737 029 549
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 66195 18194 021
Zysk (strata) brutto-39 20973 30158 706
Zysk (strata) netto-51 70526 83427 449
Przepływy netto-7 027-13 24819 337
Przepływy netto z działalności operacyjnej9 86261 269253 932
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-43 289-101 343-44 218
Przepływy netto z działalności finansowej26 40026 826-190 378
Aktywa razem8 436 5018 487 2998 103 819
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 700 9797 700 7037 333 416
Zobowiązania długoterminowe2 731 8582 493 4552 124 583
Zobowiązania krótkoterminowe4 969 1215 207 2485 208 833
Kapitał własny647 775699 121707 317
Kapitał zakładowy139 163139 163139 163
Liczba akcji (tys. szt.)139 163,29139 163,29139 163,29
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,665,025,08
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,370,190,20
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów16 116 46516 109 12624 852 24122 832 888
Zysk (strata) z działalności operacyjnej226 086234 343244 522214 375
Zysk (strata) brutto174 406143 019113 423155 551
Zysk (strata) netto137 013110 22169 862109 644
Przepływy netto-1 347-10 367-49 889-6 041
Przepływy netto z działalności operacyjnej515 601391 701683 149498 767
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-46 299-173 076-299 866-378 883
Przepływy netto z działalności finansowej-470 649-228 991-433 172-125 925
Aktywa razem6 670 5526 488 7517 885 0066 010 906
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 368 8055 288 5186 921 6074 974 498
Zobowiązania długoterminowe1 458 3631 370 1421 560 35679 518
Zobowiązania krótkoterminowe3 910 4413 918 3775 361 2514 894 980
Kapitał własny1 301 7471 200 233896 982975 038
Kapitał zakładowy139 163139 163139 163139 163
Liczba akcji (tys. szt.)139 163,29139 163,29139 163,29139 163,29
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)9,358,636,457,01
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,980,790,500,79
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport