Trwa ładowanie...
bEJSmzit
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q22021Q12020Q42020Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6 550 5135 812 0956 289 7597 005 912
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-58 053-33 620100 75987 897
Zysk (strata) brutto-67 070-65 87665 57954 063
Zysk (strata) netto-97 392-70 46249 14832 167
Przepływy netto-808-2 182-12 106-72 623
Przepływy netto z działalności operacyjnej344 753-21 759117 899218 145
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-37 276-43 828-54 136-20 683
Przepływy netto z działalności finansowej-308 28563 405-75 869-270 084
Aktywa razem8 195 1048 306 8008 065 7898 058 002
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 441 7467 366 5147 062 9487 099 795
Zobowiązania długoterminowe2 132 1732 335 4922 137 1682 110 881
Zobowiązania krótkoterminowe5 309 5735 031 0224 925 7804 988 914
Kapitał własny683 145873 016935 122899 156
Kapitał zakładowy139 163139 163139 163139 163
Liczba akcji (tys. szt.)139 163,29139 163,29139 163,29139 163,29
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,916,276,726,46
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,70-0,510,350,23
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów25 411 04224 852 24122 832 88820 849 465
Zysk (strata) z działalności operacyjnej250 429244 522214 37562 994
Zysk (strata) brutto107 921113 423155 55120 313
Zysk (strata) netto61 81069 862109 644-33 312
Przepływy netto-29 178-49 889-6 04140 729
Przepływy netto z działalności operacyjnej556 662683 149498 767471 246
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-300 697-299 866-378 883-335 706
Przepływy netto z działalności finansowej-285 143-433 172-125 925-94 811
Aktywa razem8 065 7897 885 0066 010 9065 979 922
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 062 9486 921 6074 974 4984 949 917
Zobowiązania długoterminowe2 137 1681 560 35679 51896 109
Zobowiązania krótkoterminowe4 925 7805 361 2514 894 9804 853 808
Kapitał własny935 122896 982975 038966 333
Kapitał zakładowy139 163139 163139 163139 163
Liczba akcji (tys. szt.)139 163,29139 163,29139 163,29139 163,29
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,726,457,016,94
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,440,500,79-0,24
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEJSmzjb