Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6 527 8916 889 2737 029 549
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 66195 18194 021
Zysk (strata) brutto-39 20973 30158 706
Zysk (strata) netto-51 70526 83427 449
Przepływy netto-7 027-13 24819 337
Przepływy netto z działalności operacyjnej9 86261 269253 932
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-43 289-101 343-44 218
Przepływy netto z działalności finansowej26 40026 826-190 378
Aktywa razem8 436 5018 487 2998 103 819
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 700 9797 700 7037 333 416
Zobowiązania długoterminowe2 731 8582 493 4552 124 583
Zobowiązania krótkoterminowe4 969 1215 207 2485 208 833
Kapitał własny647 775699 121707 317
Kapitał zakładowy139 163139 163139 163
Liczba akcji (tys. szt.)139 163,29139 163,29139 163,29
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,665,025,08
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,370,190,20
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów26 281 43125 398 59624 852 24122 832 888
Zysk (strata) z działalności operacyjnej97 530231 715244 522214 375
Zysk (strata) brutto-94089 206113 423155 551
Zysk (strata) netto-113 57243 09569 862109 644
Przepływy netto3 099-29 178-49 889-6 041
Przepływy netto z działalności operacyjnej638 196556 662683 149498 767
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-226 665-300 697-299 866-378 883
Przepływy netto z działalności finansowej-408 432-285 143-433 172-125 925
Aktywa razem8 487 2998 065 7897 885 0066 010 906
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 700 7037 081 6626 921 6074 974 498
Zobowiązania długoterminowe2 493 4552 137 1681 560 35679 518
Zobowiązania krótkoterminowe5 207 2484 944 4945 361 2514 894 980
Kapitał własny699 121916 407896 982975 038
Kapitał zakładowy139 163139 163139 163139 163
Liczba akcji (tys. szt.)139 163,29139 163,29139 163,29139 163,29
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)5,026,586,457,01
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,820,310,500,79
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport