Trwa ładowanie...
bDXTZzSJ

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 596 1482 491 7792 116 1711 955 068
Zysk (strata) z działalności operacyjnej178 931138 643138 94250 560
Zysk (strata) brutto161 461118 488132 09432 431
Zysk (strata) netto110 92388 305107 73126 361
Przepływy netto-19 883-43 540132 08021 752
Przepływy netto z działalności operacyjnej-28 73838 849296 679137 609
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-35 172-17 122-13 060-6 143
Przepływy netto z działalności finansowej44 027-65 267-151 539-109 714
Aktywa razem4 678 8514 991 1894 724 8014 896 862
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 283 3552 711 7932 533 4812 814 615
Zobowiązania długoterminowe1 010 2821 006 178969 229969 236
Zobowiązania krótkoterminowe1 273 0731 705 6151 564 2521 845 379
Kapitał własny2 395 4962 279 3962 191 3202 082 247
Kapitał zakładowy28 33628 33628 33628 336
Liczba akcji (tys. szt.)14 168,1014 168,1014 168,1014 168,10
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)169,08160,88154,67146,97
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)7,836,237,601,86
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9 159 1668 764 2617 943 2536 877 843
Zysk (strata) z działalności operacyjnej507 076331 943313 382294 464
Zysk (strata) brutto444 474279 529268 784262 456
Zysk (strata) netto333 320227 096223 085216 428
Przepływy netto90 40928 672-46 19039 489
Przepływy netto z działalności operacyjnej444 399458 53749 93924 358
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-71 497-105 266-115 471-92 410
Przepływy netto z działalności finansowej-282 493-324 59919 342107 541
Aktywa razem4 678 8514 423 8933 943 2613 402 978
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 283 3552 377 2062 114 0881 786 950
Zobowiązania długoterminowe1 010 2821 022 525563 062686 997
Zobowiązania krótkoterminowe1 273 0731 354 6811 551 0261 099 953
Kapitał własny2 395 4962 046 6871 829 1731 616 028
Kapitał zakładowy28 33628 33628 33628 336
Liczba akcji (tys. szt.)14 168,1014 168,1014 168,1014 168,10
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)169,08144,46129,10114,06
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)23,5316,0315,7515,28
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDXTZzTr