Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów393 187363 781335 227311 288
Zysk (strata) z działalności operacyjnej38 30828 87832 73530 049
Zysk (strata) brutto38 30727 79132 57030 202
Zysk (strata) netto30 71522 22326 02424 056
Przepływy netto28 9249 141-12 721-6 933
Przepływy netto z działalności operacyjnej36 03957 226-5 174-13 741
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-6 201-3 6787 1555 169
Przepływy netto z działalności finansowej-914-44 407-14 7021 639
Aktywa razem586 373536 541489 184502 655
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania336 840324 892269 639309 648
Zobowiązania długoterminowe13 28580 29615 12815 169
Zobowiązania krótkoterminowe323 555244 596254 511294 479
Kapitał własny249 533211 649219 545193 007
Kapitał zakładowy22 19922 19922 19922 199
Liczba akcji (tys. szt.)22 199,2022 199,2022 199,2022 199,20
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)11,249,539,898,69
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,381,001,171,08
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 314 3471 064 866890 035830 264
Zysk (strata) z działalności operacyjnej121 59358 33232 53219 857
Zysk (strata) brutto115 64944 56425 22718 738
Zysk (strata) netto91 79837 13519 56515 094
Przepływy netto-1 402-6 32315 256-11 292
Przepływy netto z działalności operacyjnej67 14838 83254 09327 171
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej57422 892932-7 087
Przepływy netto z działalności finansowej-69 124-68 047-39 769-31 376
Aktywa razem536 541467 055468 474370 022
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania324 892303 908315 821214 636
Zobowiązania długoterminowe80 29687 891102 71536 121
Zobowiązania krótkoterminowe244 596216 017213 106178 515
Kapitał własny211 649163 147152 653155 386
Kapitał zakładowy22 19922 19922 19922 199
Liczba akcji (tys. szt.)22 199,2022 199,2022 199,2022 199,20
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)9,537,356,887,00
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)4,131,670,880,68
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport