Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów409 971363 781348 180328 012
Zysk (strata) z działalności operacyjnej41 42028 87837 03336 585
Zysk (strata) brutto39 07927 79133 70037 351
Zysk (strata) netto31 23722 22326 55729 550
Przepływy netto28 9249 141-12 633-6 928
Przepływy netto z działalności operacyjnej37 17657 226220-4 847
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 167-3 6784 87291
Przepływy netto z działalności finansowej-7 085-44 407-17 725-2 172
Aktywa razem667 608536 541568 286580 849
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania422 814324 892356 225395 859
Zobowiązania długoterminowe82 27980 29684 61985 210
Zobowiązania krótkoterminowe340 535244 596271 606310 649
Kapitał własny244 794211 649212 061184 990
Kapitał zakładowy22 19922 19922 19922 199
Liczba akcji (tys. szt.)22 199,2022 199,2022 199,2022 199,20
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)11,039,539,558,33
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,411,001,201,33
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 314 3471 064 866890 035830 264
Zysk (strata) z działalności operacyjnej121 59358 33232 53219 857
Zysk (strata) brutto115 64944 56425 22718 738
Zysk (strata) netto91 79837 13519 56515 094
Przepływy netto-1 402-6 32315 256-11 292
Przepływy netto z działalności operacyjnej67 14838 83254 09327 171
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej57422 892932-7 087
Przepływy netto z działalności finansowej-69 124-68 047-39 769-31 376
Aktywa razem536 541467 055468 474370 022
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania324 892303 908315 821214 636
Zobowiązania długoterminowe80 29687 891102 71536 121
Zobowiązania krótkoterminowe244 596216 017213 106178 515
Kapitał własny211 649163 147152 653155 386
Kapitał zakładowy22 19922 19922 19922 199
Liczba akcji (tys. szt.)22 199,2022 199,2022 199,2022 199,20
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)9,537,356,887,00
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)4,131,670,880,68
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport