Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-03-28
TIM Otrzymanie odpowiedzi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wniosku o wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym.
50,50
0,00
2024-03-27
TIM Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji TIM S.A.
50,50
0,00
2024-03-22
TIM Rejestracja przez sąd zmiany Statutu TIM S.A.
50,50
0,00
2024-03-13
TIM Korekta zawiadomienia o zmniejszeniu stanu posiadania akcji TIM S.A.
50,50
0,00
2024-03-12
TIM Nabycie akcji TIM S.A. przez osoby zarządzające.
50,50
0,00
2024-03-11
TIM Zakończenie subskrypcji akcji serii G TIM S.A.
50,50
0,00
2024-03-11
TIM Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
50,50
0,00
2024-03-08
TIM Złożenie do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku o wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym.
50,50
0,00
2024-03-08
TIM Złożenie w Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
50,50
0,00
2024-03-08
TIM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. w dniu 8 marca 2024 r.
50,50
0,00
2024-03-08
TIM Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 8 marca 2024 r.
50,50
0,00
2024-03-08
TIM Żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A..
50,50
0,00
2024-03-07
TIM Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji TIM S.A.
50,50
0,00
2024-02-02
TIM Zawiadomienie o zmniejszenia stanu posiadania akcji TIM S.A.
50,50
-0,20
2024-02-02
TIM Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za styczeń 2024 r.
50,50
0,00
2024-02-01
TIM Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
50,50
0,00
2024-02-01
TIM Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji TIM S.A.
50,50
0,00
2024-01-31
TIM Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji TIM S.A.
50,30
0,00
2024-01-25
TIM Zawiadomienie o spełnieniu warunku ogłoszonego wezwania na sprzedaż akcji TIM S.A.
47,20
+5,08
2024-01-12
TIM Terminy przekazywania raportów okresowych TIM S.A. w 2024 r.
47,50
-0,95
  • Poprzednia strona
  • z 63
  • Następna strona