Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TIM: strona spółki
22.04.2024, 18:08

TIM Rekomendacja Zarządu TIM S.A. odnośnie podziału zysku za 2023 rok.

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( "TIM S.A." lub "Spółka") informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2024r. sporządził wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. o podział zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym TIM S.A. sporządzonym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, zgodnie z którym Zarząd TIM S.A. wnosi o przeznaczenie całości wypracowanego w 2023 roku zysku netto na kapitał zapasowy.
Jednocześnie Zarząd TIM S.A. informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych wyżej wymieniony wniosek został skierowany do Rady Nadzorczej Spółki, która w dniu 22 kwietnia 2024 roku pozytywnie go zaopiniowała. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2023 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Inne komunikaty