Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TIM: strona spółki
24.05.2024, 18:02

TIM Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2024 roku.

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) działając na podstawie par. 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U z 2018, poz 757), informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2024 roku.
Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2024 roku, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 2/2024 z dnia 12.01.2024 roku, deklarowanym dniem publikacji ww. raportu był dzień 28 maja 2024 roku. Nowy termin publikacji ww. raportu został wyznaczony na dzień 29 maja 2024 roku.

Inne komunikaty